Antti Pesonen Tasapainoa etsimässä

IPU käänsi NATOn isäntämaasopimuksen (MOU) suomeksi

 

-NATO-SOPIMUS ON ANTAUTUMISSOPIMUS

 

-RUOTSI EI OLE HYVÄKSYNYT ISÄNTÄMAASOPIMUSTA

Suomi allekirjoitti Naton isäntämaasopimuksen 4.9.2014. Sopimusta ei ole käännetty suomeksi ennen kuin Itsenäisyyspuolue (IPU) on sen nyt tehnyt.

Suomen hallitus teki isäntämaasopimuksen Naton kanssa salassa kansalaisilta ja jopa ilman eduskuntakäsittelyä. Kyse on nimenomaan sopimuksesta, vaikka hallitus on muuta väittänyt välttääkseen sille epämukavan eduskuntakäsittelyn.

On merkittävää, että sopimuksessa ei ole mitään varaumia edes Suomen alueen käytölle ydinaseiden tukialueena.

Sopimus tuo vakavan sotilaallisen uhan Suomelle, sillä se sisältää Suomen alueen käyttämisen  Venäjää vastaan:

Sopimuksen johdannosta: ”Ottaen huomioon periaatteen NATO-joukkojen ja yhteistyökumppanien joukkojen komentamisesta ja kontrolloinnista NATO-komennon alla Suomen tasavallan maaperällä tai sen läpi rauhan, kriisin, hätätilan tai konfliktin aikana NATOn sotilaallisen toiminnan tukena;”

- Siis "..Suomen maaperällä tai sen läpi.."

Tällaiseen uhkaan jokainen valtio varautuu sille mahdollisilla tavoilla. Käytännössä MOU-sopimus tekee Suomesta Naton eteentyönnetyn tukikohdan ja näin ollen Venäjän mahdollisesti suorittaman ensi-iskun kohteen Suomeen sijoitettuja sotavoimia ja mm. liikenteen solmukohtia vastaan.

Suomalaisille on kerrottu, että myös Ruotsi allekirjoitti samana päivänä 4.9.2014 vastaavan sopimuksen. Tieto on kuitenkin merkittävältä osin bluffia.  Allekirjoituksesta huolimatta Ruotsi ei ole ainakaan vielä hyväksynyt sopimusta. Sopimus ei ole siellä voimassa, ja Ruotsissa sopimus menee eduskunnan käsittelyyn päinvastoin kuin Suomessa. Käsittelylle on myös annettu jatkoaikaa. Ruotsin uusi puolustusministeri Peter Hultqvist on kertonut, että ehdotus tuodaan  eduskuntaan vasta vuonna 2016.

Suomen ja Ruotsin NATOn kanssa tekemät sopimukset eivät ole samanlaiset, vaikka julkisuudesta on voinut saada sellaisen käsityksen. Sopimusten voimaantulopykälät ovat erilaiset. Suomen sopimuksessa kerrotaan, että sopimus astuu voimaan heti viimeisen allekirjoituksen jälkeen, eli sopimus on nyt voimassa. Ruotsin sopimuksessa kerrotaan, että sopimus astuu voimaan vasta, kun Ruotsi ilmoittaa NATOlle, että sopimuksen tiellä olevat esteet on poistettu.

Nuo esteet ovat juridisia. Nykyinen Ruotsin laki tekee monellakin tapaa kyseisen antautumissopimuksen mahdottomaksi. Niin tekee myös Suomen laki, mutta siitä ei ole välitetty. Eduskuntakin on ohitettu hyvin kaukaa haetuilla viittauksilla epämääräisiin lauseisiin vanhoissa asiakirjoissa.

Suomen MOU-sopimus on nyt IPUn nettisivuilla ja piakkoin se ilmestyy myös tärkeimpänä osana julkaistavaa pamflettia nimeltään ”Näin Suomea viedään”.  Käännöstyö on tehty talkoilla ja varmasti siinä on omat puutteensakin, mutta ei tarkoituksella.

Suomen MOU-sopimuksesta on tehty myös Suojelupoliisille ainakin yksi tutkintapyyntö, jossa myös Itsenäisyyspuolueen varapuheenjohtaja on allekirjoittajana. Tutkintapyynnössä kiinnitetään erityistä huomiota Suomen ja Venäjän välisen sopimuksen rikkoontumiseen sekä siihen, että sopimuksen mukaan atomiaseittenkin tuominen maahamme olisi mahdollista.

Itsenäisyyspuolue vaatii sopimuksen irtisanomista ja vastuullisia päättäjiä oikeuden eteen. Tehty tutkintapyyntö jo mittaa korruption ja laillisuusvaltion tasoa Suomessa.

 

Tässä tuo Nato-sopimus, jota Suomen hallitus - tai edes mikään nykyisistä eduskuntapuolueista - ei ole halunnut kansalaisille kääntää:

 

 

        YHTEISYMMÄRRYSSOPIMUS (MOU)

 

 

 

 

 

                       SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN

 

 

                                                     JA

 

 

                            TRANSFORMAATIOESIKUNNAN

        (Headquarters, Supreme Allied Commander Transformation)

 

 

                                                     JA

 

 

               NATON EUROOPAN JOUKKOJEN ESIKUNNAN KESKEN  (Operaatioesikunnan, Supreme Headquarters Allied Powers Europe)

 

 

                       KOSKIEN ISÄNTÄMAAN TUKITOIMIA

 

 

NATO-OPERAATIOILLE / HARJOITUKSILLE / VASTAAVALLE                                       SOTILAALLISELLE TOIMINNALLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sisällysluettelo

 

Johdanto

Osa 1            Määritelmät

Osa 2            Tarkoitus

Osa 3            Laajuus

Osa 4            Viiteasiakirjat

Osa 5            Vastuut

Osa 6            Taloudellinen tuki

Osa 7            Juridiset näkökohdat

Osa 8            Joukkojen suojaus

Osa 9            Turvallisuus ja informaation julkaiseminen

Osa 10          Aloitus, kesto ja lopetus

Osa 11          Muuttaminen ja tulkinta

Osa 12          Yhteys kansalliseen ja kansainväliseen lakiin

Allekirjoitus

Liite

 

 

 

 

Johdanto

 

Suomen tasavallan hallitus, jota edustaa puolustusministeriö (Ministry of Defence, MoD), Transformaatioesikunta (Headquarters, Supreme Allied Commander Transformation, HQ SACT) ja NATOn Euroopan joukkojen  esikunta (Supreme Headquarters Allied Powers Europe, SHAPE), joihin tästä lähin viitataan Osapuolina:

 

Ottaen huomioon Pohjois-Atlantin valtiosopimuksen (North Atlantic Treaty, NATO-sopimus), päivätty 4.4.1949, ja erityisesti sen artiklan 3;

 

Ottaen huomioon Rauhankumppanuus-dokumentin (Partnership for Peace), jonka 10.1.1994 NATOn neuvoston kokouksessa mukana olleiden valtioiden päämiehet hyväksyivät;

 

Ottaen huomioon sopimuksen NATO-liittolaisten sotajoukkojen asemasta (Status of their Forces, NATO SOFA), päivätty 19.6.1951, Pöytäkirjan kansainvälisten sotilasesikuntien asemasta NATOssa (Pariisin protokolla), päivätty 28.8.1952, Sopimuksen NATO-valtioiden ja Rauhankumppanuus-valtioiden sotajoukkojen asemasta (PfP SOFA), päivätty 19.6.1995, edellisen lisäpöytäkirjan (Additional protocol to the PfP SOFA), päivätty 19.6.1995, ja tämän sopimuksen ylimääräisen lisäpöytäkirjan (Further Additional Protocol to the PfP SOFA), päivätty 19.12.1997;

 

Ottaen huomioon Sopimuksen turvallisuusyhteistyöstä Suomen ja NATOn välillä, päivätty 22.9.1994 ja Hallinnollisen sopimuksen luottamuksellisen informaation välittämisestä Suomen hallituksen ja NATOn välillä, päivätty 3.7.2012;

 

Ottaen huomioon periaatteen (käsitteen, concept) NATO-joukkojen ja yhteistyökumppanien joukkojen komentamisesta ja kontrolloinnista NATO-komennon alla Suomen tasavallan maaperällä tai sen läpi rauhan, kriisin, hätätilan tai konfliktin aikana NATOn sotilaallisen toiminnan tukena;

 

Ottaen huomioon periaatteen (käsitteen, concept) harjoituksista ja operaatioista, joiden oletetaan tapahtuvan NATOn, Rauhankumppanuusjoukkojen (Partnership for Peace, PfP) tai muiden NATO-komentoisten joukkojen kanssa;

 

Ja huomioiden Suomen tasavallan, tästedes "isäntämaa", tarpeet, ja Naton Euroopan joukkojen (Allied Command Operation, ACO) ja Naton transformaatio-osaston (Allied Command Transformation, ACT), tästedes Strategiset (strategic commands, SCs), tarpeet;

 

 

OSALLISTUJAT OVAT PÄÄTYNEET SEURAAVAAN YHTEISYMMÄRRYKSEEN:

 

 

 

OSA 1

 

1.        Määritelmät

 

 

Tälle yhteisymmärryssopimukselle ja sen jatkodokumenteille pätevät seuraavat määritelmät:

 

1.1 Joukot. Kaikki osat NATO-komentoisista ja muitten valtioiden NATOn komennon alla olevista joukoista, sisältäen kaiken henkilökunnan, eläimet, materiaalin ja varusteet, sekä kaikki siviiliosat kyseisistä joukoista kuten on määriteltynä NATO SOFA:ssa, Pariisin protokollassa ja PfP:ssä. Tämä sisältää kaikki alukset, lentokoneet, ajoneuvot, varastot, välineet ja ammukset, kuten ilma-, maa- ja meriliikenneresurssit, sekä näihin liittyvät palvelut mukaanlukien näitä joukkoja lähettävät tai tukevat alihankkijat.

 

NATOn alihankkijat. Ei-suomalaiset yritykset, yksilöt ja järjestöt, jotka eivät asu Suomessa, jotka palkkaa NATO, NATOn liittolaisvaltiot ja operaatioita tukevat ei-NATO-valtiot, ja jotka järjestävät tarvikkeita ja/tai palveluita millä tahansa toimialalla Suomen maaperällä osana NATO-operaatiota, harjoitusta tai vastaavaa NATO-johtoista sotilaallista toimintaa. Tämä sisältää alihankkijoiden työntekijät sekä heidän alihankkijansa ja työntekijänsä operaation puitteissa, mutta ei sisällä paikallisia yrityksiä, heidän työntekijöitänsä, heidän alihankkijoitaan tai heidän työntekijöitään.

 

1.2 NATOn sotilaallinen toiminta. Joukkojen suorittama sotilaallinen toiminta sisältäen harjoitukset, koulutuksen, operationaalisen kokeilun ja vastaavat toimet, tai strategisen, taktisen, huolto-, koulutus- tai hallinnollisen sotilaallisen tehtävän; taisteluun johtava prosessi mukaan lukien hyökkäys, joukkojen siirrot, huolto ja järjestelyt, jotka tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseen missä tahansa taistelussa tai kampanjassa.

 

1.3. NATO-komentaja. Sotilaskomentaja NATOn sotilashierarkiassa.

 

1.4. NATO-organisaatiot. Esikunnat ja organisoidut yksiköt NATOn komennon ja hallinnan alla.

 

1.5. Kansainväliset sotilasesikunnat. Kansainväliset sotilasesikunnat NATOn integroidussa rakenteessa tai joille on myönnetty tämä status NATOn Neuvoston/Puolustuskomitean (NAC/DPC) toimesta. Tämä voi sisältää väliaikaisesti irrotettuja yksiköitä esikunnasta.

 

1.6. Kansalliset esikunnat. NATOn komennossa olevien kansallisten joukkojen esikunnat.

 

1.7. Kansainväliset esikunnat. Esikunnat, joissa on henkilöstöä useammasta kuin yhdestä valtiosta, toteutettuna osallistuvien valtioiden sopimuksella ja NATOn komennon alla.

 

1.8. Lähettävät valtiot (SNs). Ne valtiot tai Kansainväliset esikunnat tai näiden osat, jotka lähettävät joukkoja isäntämaahan NATOn sotilaallisten operaatioiden tueksi.

 

1.9. Isäntämaa (HN). Suomen tasavalta.

 

1.10. Strategiset komentajat tai komennot (Strategic Commanders or Commands, SCs). Naton Euroopan joukkojen ylin komentaja (Supreme Allied Commander Europe, SACEUR), NATOn Euroopan joukkojen komentaja (Commander of Allied Command Operations, ACO), ylin transformaatiokomentaja (Supreme Allied Commander Transformation, SACT), transformaatiokomentaja (Commander of Allied Command Transformation, ACT).

 

1.11. Isäntämaatuki (Host Nation Support, HNS). Isäntämaan antama siviili- ja sotilastuki rauhan, hätätilan, kriisin ja konfliktin aikana NATO-joukoille ja organisaatioille, jotka sijaitsevat, toimivat tai liikkuvat  isäntämaan maaperällä, aluevesillä tai ilmatilassa.

 

1.12. Joukkojen suojelu (Force Protection, FP). Kaikki toiminta ja keinot, joita käytetään minimoimaan kaikenlaiset henkilöstöön, tiloihin, kalustoon ja toimintoihin kohdistuvat riskit kaikissa tilanteissa, jotta toimintavapaus ja joukkojen operatiivinen tehokkuus säilyisi.

 

1.13. Kulut. Ne kulut, jotka liittyvät kansallisen, monikansallisen tai kansainvälisen esikunnan, joukkojen tai NATOn organisaatioiden perustamiseen, tukemiseen ja ylläpitämiseen. Tätä yhteisymmärryssopimusta ja sitä seuraavia dokumentteja varten:

 

a. NATOn yhteiset kustannukset. Ne kustannukset, jotka on hyväksytty etukäteen NATO-liiton yhteisiksi kustannuksiksi.

 

b. Jaetut kustannukset. Ne kustannukset, jotka on hyväksytty etukäteen useamman kuin yhden valtion kustannuksiksi. Jaetut kustannukset perustuvat yleensä kaavaan, joka on kuvattu asianomaisessa Teknisessä sopimuksessa (Technical Arrangement, TA) ja/tai yhteisessä toteutussopimuksessa (Joint Implementation Arrangements, JIA).

 

c. Suorat kansalliset kustannukset. Ne kustannukset, jotka ovat yhden lähettävän maan (SN) vastuulla.

 

1.14. NATOn yhteinen rahoitus. Rahoitus, joka annetaan NATO-mailta NATO-budjetin kautta siinä määriteltyihin NATOn sotilaallisen toiminnan aiheuttamiin kustannuksiin.

 

1.15. Liittymissopimus (Note of Accession, NOA). Sopimus, joka kuvaa lähettävän maan sitoutumisen isäntämaasopimukseen tämän yhteisymmärryssopimuksen puitteissa tiettyä NATO-johtoista sotilaallista toimintaa varten.

 

1.16. Aiesopimus (Statement of Intent, SOI). Dokumentti, joka ilmaisee lähettävän maan aikomuksen osallistua isäntämaasopimukseen tämän yhteisymmärryssopimuksen puitteissa, mutta tietyin varauksin. Isäntämaa vahvistaa ovatko vai eivätkö varaukset ole hyväksyttäviä isäntämaasopimuksen määräysten perusteella.

 

1.17. Tekninen sopimus (Technical Arrangement, TA). Kahdenvälinen jatkosopimus tiettyä NATOn sotilaallista toimintaa varten. Se kuvailee isäntämaan vastuut ja menettelyt isäntämaatukea varten NATOn johdolle ja lähettäville maille.

 

1.18. Yhteinen toteuttamissopimus (Joint Implementation Arrangement, JIA). Kahdenvälinen jatkosopimus, joka määrittää allekirjoittaneiden velvollisuudet isäntämaatuen antamisessa ja vastaanottamisessa. Se sisältää tarkan tiedon vaaditusta ja tarjotusta tuesta, kohdekohtaisista toteutustavoista ja korvausten ja maksujen ehdoista.

 

1.19.           Yhteinen isäntämaatuen ohjausneuvosto (Joint Host Nation Support Steering Committee, JHNSSC). Vartavasten perustettu ohjausneuvosto, jonka johdossa ovat isäntämaa ja NATO-komentaja yhdessä. Neuvosto koostuu valtuutetuista edustajista kaikista lähettävistä maista, isäntämaasta ja NATOn johtajista, ja kokoontuu koordinoimaan tarvittavat seikkaperäisesti kehiteltävät isäntämaatukea koskevat toimet kuten teknisen sopimuksen (TA) ja yhteisen toteuttamissopimuksen (JIA).

 

1.20. Toiminnalliset kohteet (Operational Sites). Kohteet isäntämaassa, toiminnallista ja/tai logistista tukea varten NATO-johtoisten sotilaallisten toimien joukoille. Nämä kohteet ovat strategisen johdon erillisyksiköitä ja toimivat NATO-komentajan komennon alla.

 

1.21. Osallistujat ovat tietoisia siitä, että jos jotakin termiä ei ole määritelty tässä yhteisymmärryssopimuksessa, NATOlle ovat voimassa NATO-sanasto (NATO Glossary) ja määritelmät (AAP-6).

 

 

 

OSA 2.

 

2.        Tarkoitus

 

 

2.1. Tämän yhteisymmärryssopimuksen tarkoitus on sopia periaatteet ja menettelytavat toiminnallisten kohteiden perustamiseksi ja isäntämaatuen antamiseksi NATO-joukoille isäntämaassa, tai isäntämaan tukemana, NATOn sotilaallisten toimien aikana.

 

2.2. Tämä yhteisymmärryssopimus ja sen jatkodokumentit on tarkoitettu suunnittelun pohjaksi asianomaisille isäntämaan tahoille ja NATOn johdolle ennakoimaan isäntämaatukea erilaisille NATOn sotilaallisille toimille. Nämä tehtävät sisältävät toimet, joihin lähetettävät joukot ovat tiedossa, sekä ne, joihin joukot eivät vielä ole tiedossa.

 

 

 

OSA 3.

 

3.        Laajuus ja yleiset järjestelyt

 

 

3.1. NATO, PfP SOFA, Pariisin protokolla, PfP SOFA:n ylimääräinen lisäpöytäkirja ja muut mahdolliset oleelliset voimassa olevat sopimukset NATO-esikunnan ja isäntämaan välillä ovat voimassa kaikissa NATO-johtoisissa sotilaallisissa toimissa.

 

3.2. Isäntämaa tunnustaa operationaalisten kohteiden, jotka perustetaan tämän yhteisymmärryssopimuksen puitteissa, olevan NATO-esikunnan erillisyksiköitä, ja näiden erillisyksiköiden toimien olevan NATO-esikunnan toimia. Perustettavat kohteet yksilöidään jatkodokumenteissa. Komento- ja hallinnointijärjestelyt määritellään soveltuvissa operaatiosuunnitelmissa.

 

3.3. Tämän yhteisymmärryssopimuksen on tarkoitus olla yhtäpitävä (in accord with) NATO-doktriinin ja käytäntöjen kanssa ja määrittää puitesopimuksen ja rakenteen isäntämaatuelle.

 

3.4. Isäntämaa tulee tukemaan täysin voimin, riippuen saatavuudesta ja käytännöllisistä rajoitteista kussakin tilanteessa, lähetettyjä joukkoja NATO-johtoisissa sotilastoimissa. Tuen yksityiskohdat käsitellään jatkodokumenteissa.

 

3.5. Tämän yhteisymmärryssopimuksen pykälät ovat voimassa rauhan, hätätilan, kriisin ja konfliktin sekä kansainvälisen jännitteen aikana, kuten isäntämaa ja NATOn johto yhdessä määrittävät.

 

3.6. Vaikka lähettäviä maita kannustetaan osallistumaan NATOn sotilaallisiin toimiin ja hyväksymään tämä yhteisymmärryssopimus yleisenä rakennedokumenttina, jonka puitteissa isäntämaa antaa isäntämaatukea, isäntämaa voi ottaa erilliset kahdenväliset sopimukset yksittäisten maiden kanssa tapauskohtaisesti huomioon.

 

3.7. Isäntämaa ja NATOn strateginen johto (SCs) voivat valtuuttaa edustajia neuvottelemaan jatkodokumenteista, jotka tukevat ja vahvistavat tätä yhteisymmärryssopimusta.

 

3.8. Tämän yhteisymmärryssopimuksen tukemat NATOn sotilaalliset toimet saattavat vaatia monikansallisia tukitoimia lentokoneilta ja helikoptereilta, ja satamien tapauksessa kaupallisilta aluksilta ja sota-aluksilta. Isäntämaa tiedostaa, että tällaisten lentokoneiden, helikoptereiden, alusten ja niiden miehistöjen kulku isäntämaahan ja sen alueen kautta, tapahtuu yleisen kulkuvapauden puitteissa NATOn sotilaallisen toiminnan aikana. Isäntämaa hallinnoi ja kontrolloi kaikkia osa-alueita tästä kulkuvapaudesta.

 

 

 

OSA 4.

 

4.        Viiteasiakirjat

 

 

Viiteasiakirjat, jotka voivat soveltua tähän yhteisymmärryssopimukseen, ovat Liitteessä A.

 

 

 

OSA 5.

 

5.        Vastuut

 

 

Tämän yhteisymmärryssopimuksen ehtojen mukaan:

 

5.1. Isäntämaa

 

a. Jatkodokumenttien kehittämistyön aikana, ja kun tapahtuu muutoksia,  ja näiden dokumenttien valmistumisen jälkeen isäntämaa antaa ajankohtaisia tiedotuksia asianosaiselle NATO-komentajalle isäntämaan valmiuksista tai niiden puutteista. Isäntämaa ottaa huomioon, että NATOn suunnittelijat tukeutuvat tämän yhteisymmärryssopimuksen jatkodokumentteihin ja vaativat ajankohtaisia ilmoituksia suunnitelluista muutoksista kansalliseen järjestelmään ja valmiuksiin.

 

b. Järjestääkseen tukea isäntämaa tekee vaadittavat järjestelyt tuen toimittajien kanssa siviili- ja kaupalliset toimijat mukaan lukien. Kaupallisesti hankittu tuki hankitaan kilpailutuksen kautta edullisimman hyväksyttävän tarjouksen tekijältä.

 

c. Isäntämaa tulee pitämään hallinnollista ja taloudellista kirjanpitoa, joka vaaditaan korvauksen maksamiseen isäntämaalle joukoille annetusta tuesta. Asiakirjat NATO-budjettien kautta rahoitetuista liiketoimista tulee olla saatavilla NATOn kirjanpitoa varten.

 

d. Vaatimustaso isäntämaan järjestämille tuotteille ja palveluille tullaan määrittämään jatkodokumenteissa.

 

e. Isäntämaa tulee pitämään hallinnan omista isäntämaatuen resursseistaan, ellei näiden resurssien hallintaa irroteta.

 

f. Isäntämaa toimittaa ennen NATOn sotilaallista toimintaa hinnaston tarvittavalle isäntämaatuelle.

 

g. Isäntämaa tulee kutsumaan lähettäviä maita hyväksymään tämän yhteisymmärryssopimuksen pykälät Liittymissopimuksella (Note of Accession) tai Aiesopimuksella (Statement of Intent).

 

h. Isäntämaa, NATO-komentajan kanssa koordinoiden, tulee antamaan joukoille terveydenhoitoa ja hammaslääketieteellistä tukea isäntämaan sotilashenkilöiden toimesta ja armeijan toimipaikoissa samoilla ehdoilla kuin isäntämaan armeijalle.

 

i. Isäntämaa huolehtii terveyspalvelujen käytännön järjestelyistä isäntämaan ja lähettävien maiden välillä siviilihenkilökunta (POC, Protection of Civilians) mukaan lukien.

 

j. Jatkodokumenttien laadinnan aikana isäntämaa tulee antamaan NATO-komentajalle englanninkieliset kopiot terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja maataloussäädöksistä, joilla saattaa olla merkitystä NATOn sotilaalliseen toimintaan, kuten myös vaarallisten aineiden säilöntää, liikuttamista ja hävitystä koskevat säädökset.

 

k. Isäntämaa hyväksyy, että kopiot lähettävien maiden tarvikkeiden rahtilistoista, sekä sotilaallisista että henkilökohtaisista, kuten NATO SOFA määrää, ovat riittäviä tullin tarkoituksiin.

 

 

5.2. NATO-komentaja

 

a. NATO-komentaja varmistaa, niin pitkälle kuin mahdollista, että jatkodokumentit määrittävät tarvittavan tuen lajin, määrän ja laadun. On otettava huomioon, että tehtävää ja joukkojen kokoonpanoa ei voida määritellä ennen Operaatiosuunnitelmaa (Operation Plan, OPLAN), Operaatiomääräystä (Operation Order, OPORD) tai Harjoitusoperaatiomääräystä (Exercise Operational Order, EXOPORD). NATO-komentaja antaa isäntämaan suunnittelua varten välttämätöntä lisätietoa niin pian kuin se on käytännössä mahdollista.

 

b. NATO-komentaja pitää isäntämaan ajan tasalla olosuhteiden  muutoksista ja ehdottaa tarpeen mukaan muutoksia jatkodokumentteihin.

 

c. NATO-komentaja selvittää onko yhteistä rahoitusta olemassa, ja mitkä tarpeet voidaan hoitaa yhteisellä rahoituksella.

 

d. NATO-komentaja täsmentää ja priorisoi vaadittavan isäntämaatuen ja hyväksyy hinnoittelun yhteisiin kustannuksiin.

 

e. NATO-komentaja takaa korvauksen isäntämaalle sovitusta isäntämaatuesta, jos se maksetaan yhteisistä kustannuksista. Muissa tapauksissa NATO-komentaja auttaa niin pitkälle kuin mahdollista selvittämään isäntämaan ja lähettävien maiden välisiä taloudellisia kysymyksiä.

 

f. Mikäli lähettävien maiden vaatimukset eroavat NATO-komentajan resurssienjakoprioriteeteista, asianosainen NATO-komentaja selvittää ristiriidan kyseisten lähettävien maiden kanssa.

 

g. NATO-komentaja määrää henkilöstön ja muut vaatimukset isäntämaahan perustettavien kohteiden operaatioita varten.

 

h. NATO-komentaja avustaa tukivaatimusten ja kustannusten standardisoinnissa käytäessä neuvotteluja ja/tai yhteisessä isäntämaatuen esikuntayksikössä (JHNSSC:ssä, Joint Host Nation Support Staff Cell).

 

 

5.3. Lähettävät maat

 

a. Lähettävät maat voivat valita osallistua isäntämaatuen rakenteeseen ja käytäntöihin hyväksymällä tämän yhteisymmärryssopimuksen Liittymissopimuksella (NOA) tai Aiesopimuksella (SOI) tiettyä NATOn sotilaallista toimintaa varten.

 

b. Lähettävät maat täsmentävät isäntämaatuen vaatimukset isäntämaalle ja asianomaiselle NATO-komentajalle.

 

c. Suorien kansallisten kustannusten vaatimusten osalta lähettävä maa tavallisesti osallistuu isäntämaatuen neuvotteluihin JHNSSC:ssä tai suoraan isäntämaan kanssa mikäli JHNSSC:tä ei ole perustettu. Lähettävät maat suorittavat isäntämaalle suoria maksuja tai korvauksia isäntämaatuesta vain sotilaallisista palveluista ellei muista rahoitusmenettelyistä ole sovittu. Mikäli isäntämaan ja lähettävän maan välillä on sopimusvelvoite, lähettävät maat maksavat siviili- tai kaupallisen tuen suoraan isäntämaalle.

 

d. Lähettävät maat lähettävät valtuutetut henkilönsä osallistumaan isäntämaatuen kokouksiin yhteisessä isäntämaatuen esikuntayksikössä JHNSSC:ssä sen toiminnan aikana, mikäli yksikkö perustetaan.

 

e. Lähettävät maat raportoivat muutoksista isäntämaatuen vaatimuksiin isäntämaalle ja asianosaiselle NATO-komentajalle sitä mukaa, kun niitä ilmenee, ja esittävät näille muutetut isäntämaatuen vaatimukset ja/tai tilannekatsaukset (status reports).

 

f. Lähettävät maat vastaavat isäntämaan järjestämän armeijan ulkopuolelta tulevan terveydenhoidon ja hammashoidon kustannuksista.

 

g. Lähettävien maiden tulee noudattaa isäntämaan terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja maataloussäädöksiä ja käytäntöjä, jotka on määritelty  operaatiokohteille, sekä isäntämaan säädöksiä vaarallisten aineiden säilytyksestä, liikuttamisesta ja hävittämisestä.

 

 

 

OSA 6.

 

6. Taloudelliset ehdot

 

 

6.1. Kuten on sovittu NATO/PfP SOFA -asiakirjassa ja/tai Pariisin protokollassa ja/tai Ylimääräisessä lisäpöytäkirjassa ja/tai keskinäisessä sopimuksessa ja/tai kuten on sovittu kansainvälisessä yleissopimuksessa, kansainvälisen sotilasesikunnan toimet, operaatiopaikat, NATOn omistamat tai lähettämät joukkojen käyttöön annetut alukset, lentokoneet, ajoneuvot ja poltto- ja voiteluaineet (POL) ovat vapaita veroista, tulleista, maksuista ja muista vastaavista kuluista.

 

6.2. Pariisin protokollaa ja Ylimääräistä lisäpöytäkirjaa, jotka määrittelevät koskemattomuussuojan ja erioikeudet (privileges) Kansainväliselle esikunnalle, tullaan soveltamaan kaikkiin esikunnan osiin ja erillisjoukkoihin, jotka lähetetään isäntämaahan NATOn sotilaallisen toiminnan seurauksena.

 

6.3. Kalusto, varusteet, tuotteet ja materiaalit, jotka väliaikaisesti tuodaan tai viedään isäntämaan alueelta NATOn sotilaallisen toiminnan yhteydessä, ovat vapaita kaikista tulleista, veroista ja maksuista. Muut tullikäytännöt tullaan määrittämään soveltaen NATOn tai PfP:n SOFA:a (NATOn sisäistä tai rauhankumppanuuteen kuuluvaa sopimusta joukkojen asemasta), Pariisin protokollaa ja Ylimääräistä lisäpöytäkirjaa.

 

6.4. Milloin täydellinen vero-, tulli- tai maksuvapaus ei ole mahdollista isäntämaasta tehdyille ostoksille, perityt maksut eivät ole korkeampia kuin isäntämaan armeijan tapauksessa, ja kaikki maksatus tulisi hoitaa mahdollisimman vähäisillä hallinnollisilla kustannuksilla (requirements).

 

6.5. Finanssitoiminnot, sisältäen varojen siirron ja tilien perustamisen, missä tahansa yksityisessä tai valtion pankissa, tulee hoitaa ilman mitään julkisen hallinnon vaatimia maksuja.

 

6.6. Lopulliset taloudelliset järjestelyt, erityisesti ne, jotka liittyvät NATOn yhteiseen rahoitukseen, tullaan todennäköisesti päättämään vasta juuri ennen NATOn sotilaallisen toiminnan alkamista. Kuitenkin kaikissa etukäteen käytävissä finanssijärjestelyjä koskevissa neuvotteluissa tulee täsmällisesti määritellä NATOlle tulevat suurimmat mahdolliset kustannukset. Kulut, joista ei erityisesti ole sovittu NATO-kustanteisina ennen kustannusten toteutumista, eivät saa NATOn yhteistä rahoitusta.

 

6.7. Jatkodokumentit tulevat antamaan perustan kustannuslaskelmille ja luokitteluun NATOn yhteisiksi kustannuksiksi (jos sellainen tulee kysymykseen), jaetuiksi kustannuksiksi tai pelkästään kansallisiksi kustannuksiksi.

 

6.8. Missä NATO-komentaja päättää, että tietyt kustannukset ovat hyväksyttäviä ja edullisia NATOn yhteiselle rahoitukselle (hyväksyttyjen budjettien perusteella), asianomainen komentaja (SC, Strategic Commander) tulee oikeuttamaan yhteisen rahoituksen näille kuluille ja joko maksaa suoraan tai korvaa kustannukset jälkeenpäin isäntämaalle.

 

6.9. Missä tiettyjen kulujen katsotaan jakautuvan useammalle maalle, nämä kulut voidaan katsoa yhteisiksi kuluiksi, ja voidaan keskinäisen sopimuksen perusteella jakaa käyttäen kustannustenjakokaavaa, joka hyväksytään Teknisessä sopimuksessa (TA) tai muissa jatkodokumenteissa.

 

6.10. Kustannuksia isäntämaan antamasta siviili- tai sotilasmateriaalista tai palveluista ei tule laskuttaa korkeammalla hinnalla kuin isäntämaan armeijan ostamana, eikä laskujen tule sisältää hallinnollisia kustannuksia tai ylihintaa, mutta ne voivat perustua toimitusaikataulujen, toimituspaikkojen tai vastaavien tarkennuksiin. Sotilashenkilöstön antamasta tuesta ei makseta korvausta.

 

6.11. NATO-komentaja ja lähettävät maat voivat tehdä suoraan sopimuksia kaupallisten toimijoiden kanssa tarvikkeista, palveluista tai muusta tuesta.

 

6.12. NATOn omistamat ajoneuvot ja lähettävien maiden sotilasajoneuvot ovat itsevakuutettuja (self-insured) ja voivat täten toimia ilman kaupallista vakuutusta.

 

6.13. Isäntämaan ei tule saattaa itseään taloudelliseen edesvastuuseen NATO-komentajan tai lähettävien maiden puolesta, ellei valtuutettu edustaja erikseen etukäteen pyydä näin tekemään, ja ellei kustannusvastuusta ole sovittu. Lisäksi korvausta ei suoriteta ennen kuin tilanteen mukaan joko ylin esikunta tai lähettävät maat hyväksyvät tarvittavat jatkodokumentit ja ohjaavat niiden panemisen täytäntöön.

 

6.14. Rahoitusta ei ole kohdennettu tämän yhteisymmärryssopimuksen yhteydessä, eikä tämä sopimus sisällä rahoitusvelvoitteita NATO-komentajan tai lähettävien maiden osapuolelle. Täsmälliset rahoitusjärjestelyt ja korvausmenettelyt määritellään jatkodokumenteissa.

 

6.15. Operationaalisten kohteiden perustaminen NATOn sotilaallisen toiminnan tukemiseen ei tarkoita (contemplate) infrastruktuurin rakentamista tai parantamista.

 

 

 

OSA 7.

 

7. Juridiset näkökohdat

 

 

7.1. Ylin esikunta tulee tekemään, tai saattaa delegoida, edustustojen toiminnan kannalta tärkeitä juridisia toimia kuten, mutta ei rajoittuen näihin, olemaan osapuolena sopimuksissa, olemaan mukana juridisissa tai hallinnollisissa oikeusprosesseissa ja hankkimaan ja myymään omaisuutta.

 

7.2. Isäntämaahan lähetettyjen joukkojen laillinen asema määritellään  NATO- tai PfP SOFA:n, Pariisin protokollan ja/tai Ylimääräiseen lisäpöytäkirjan mukaisesti.

 

7.3. Ei-sopimuspohjaiset vaatimukset, joita ilmenee tästä yhteisymmärryssopimuksesta tai sen seurauksena, käsitellään perustuen NATO- tai PfP SOFA:n pykäliin.

 

7.4.  Sopimusvaatimukset käsitellään ja päätetään isäntämaassa, sopimuslainsäädännön ja kansallisen lain nojalla, NATO-komentajan tai lähettävien maiden maksaessa soveltuvin osin hyvitystä prosessikustannuksista.

 

 

 

OSA 8.

 

8.        Joukkojen suojaus

 

 

8.1. Kattava ja tehokas joukkojen suojaus (FP) suunnitellaan NATOn kiinteälle esikunnalle ja muille vastaaville sotilaallisille toimille, ja se määritellään tarpeen mukaan Operaatiosuunnitelmissa (OPLANS), Harjoitusten suunnitteluohjeissa (EXPIs) tai lisäsopimuksissa. Joukkojen suojaus toteutetaan NATOn periaatteiden ja menettelytapojen mukaan ja NATO- tai PfP SOFA-sopimusten (NATOn sisäinen sopimus joukkojen asemasta ja Rauhankumppanuuteen liittyvä sopimus joukkojen asemasta) raameissa. Missään olosuhteissa tarvittava tai järjestettävä joukkojen suojaus ei tule olemaan NATO- tai PfP SOFA-sopimusten tai isäntämaan lakien vastaista.

 

8.2. Kun on aiheellista, niin isäntämaa tiedottaa lähettäville maille ja NATO-komentajalle suunnitelluista joukkojen suojausmenetelmistä, rajoitteista ja esteistä.

 

8.3. Jokainen lähettävä maa on soveltuvin osin vastuussa isäntämaalle ja NATO-komentajalle joukkojen suojausvaatimusten ja -rajoitusten määrittämisestä.

 

8.4. Tavanomaisen NATO-joukkojen suojausvastuun lisäksi, joka on  kuvailtu dokumentissa NATO FP polycy and procedures, NATO-komentaja on vastuussa kaikesta isäntämaalta ja lähettäviltä mailta vaadittujen ja toteutettujen joukkojen suojaustoimien koordinoinnista.

 

 

 

OSA 9.

 

9. Turvallisuus ja informaation julkaiseminen

 

 

9.1. Luokiteltuun tietoon, joka tallennetaan, käsitellään, tuotetaan, siirretään tai vaihdetaan tämän yhteisymmärryssopimuksen toteutuksen seurauksena, tullaan soveltamaan Suomen ja NATOn välistä Turvallisuussopimusta ja Hallinnollista sopimusta luokitellun informaation välittämisestä Suomen hallituksen ja NATOn välillä. Liittouman maiden välillä luokiteltuun tietoon, joka tallennetaan, käsitellään, tuotetaan, siirretään tai vaihdetaan tämän yhteisymmärryssopimuksen toteutuksen seurauksena, tullaan soveltamaan sopimusta C-M (2002) 49 "Turvallisuus NATOn sisällä", päivätty 17.6.2002, virallinen versio, kaikki liitteet ja muutokset ja olemassaolevat turvallisuussopimukset ja käytännöt mukaan lukien.

 

9.2. Osapuolen tai lähettävän maan toiselle antama luottamuksellinen tieto, ja luottamuksellisuutta vaativa näiden tahojen tuottama tieto, tulee säilyttämään alkuperäisen turvaluokituksensa, tai sille määrätään turvaluokitus, joka takaa toisen Osapuolen tai lähettävän maan vaatiman suojan julkistamista vastaan.

 

9.3. Kukin Osapuoli ja lähettävä maa tulee käyttämään kaikki sille mahdolliset lailliset keinot välttääkseen luottamuksellisesti vaihdetun tiedon julkistamista, paitsi jos toiset Osapuolet ja/tai lähettävät maat suostuvat julkistamiseen.

 

9.4. Helpottaakseen halutun suojauksen määrittämistä, jokainen Osapuoli tai lähettävä maa tulee merkitsemään toisille lähettämänsä luottamuksellisen tiedon saatteella, jossa kerrotaan sen lähde, turvallisuusluokitus, julkaisun ehdot, sen että informaatio liittyy tiettyyn NATOn sotilaalliseen toimintaan, ja että se annetaan luottamuksellisesti.

 

9.5. Henkilöstön vierailut järjestetään sopimuksen C-M (2002) 49 korjatun version mukaisesti.

 

9.6. Kaikki tämän osan kattama luokiteltu tieto tulee säilymään suojattuna jonkin osapuolen irtautuessa sopimuksesta tai tämän yhteisymmärryssopimuksen purkautuessa.

 

 

 

OSA 10.

 

10. Aloitus, kesto ja lopetus

 

 

10.1. Tämä sopimus astuu voimaan viimeisen allekirjoituksen päivämäärästä ja pysyy voimassa ellei joku Osapuolista pura sitä antamalla 6 kuukautta etukäteen kirjallisen ilmoituksen kaikille Osapuolille.

 

10.2. Kaikki osien 6,7 ja 9 säädökset pysyvät voimassa jonkin Osapuolen erotessa tai tämän yhteisymmärryssopimuksen päättyessä, kunnes kaikki velvollisuudet on täytetty. Lähettävät maat tulevat täyttämään kaikki velvollisuutensa sopimuksen päättymisen tai irtisanoutumisen tapauksessa.

 

 

 

OSA 11.

 

11. Muuttaminen ja tulkinta

 

 

11.1. Tätä yhteisymmärryssopimusta voidaan muuttaa tai täydentää kaikkien Osapuolten kirjallisella suostumuksella.

 

11.2. Mahdolliset ristiriidat tämän yhteisymmärryssopimuksen tulkinnassa ja soveltamisessa tullaan ratkaisemaan neuvottelulla Osapuolten kesken mahdollisimman matalalla tasolla, eikä sitä tulla viemään kansalliseen tai kansainväliseen tuomioistuimeen tai kolmannelle taholle ratkaistavaksi.

 

11.3. Tämä yhteisymmärryssopimus on allekirjoitettu kolmena kappaleena englannin kielellä.

 

 

 

OSA 12

 

12. Yhteys kansalliseen ja kansainväliseen lakiin

 

 

12.1. Tämän yhteisymmärryssopimuksen ei ole tarkoitus olla Osapuolia sitovien kansallisten lakien tai kansainvälisten sopimusten yläpuolella. Osapuolet tiedottavat toisilleen kaikista tästä yhteisymmärryssopimuksesta nousevista ristiriidoista.

 

12.2. Tätä yhteisymmärryssopimusta ei voida rekisteröidä Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan artiklan 102 alla.

 

 

 

 

 

 

Edellä oleva ilmaisee yhteisymmärryksen, joka on saavutettu Suomen tasavallan hallituksen, Transformaatioesikunnan ja NATOn Euroopan joukkojen esikunnan välillä käsitellyistä asioista.

 

Suomen tasavallan hallituksen puolesta

 

 

_________________

JARMO LINDBERG

KENRAALI,

PUOLUSTUSVOIMIEN KOMENTAJA, SUOMEN PUOLUSTUSVOIMAT

 

Päiväys:    4.9.2014 

 

 

Suomen tasavallan ilmoitus

 

Tämän yhteisymmärryssopimuksen ja sen jatkodokumenttien puitteissa Suomen tasavalta ei tunnusta alihankkijoita osana joukkoja tai siviiliosaa kuten on määriteltynä NATO/PfP SOFA :ssa ja Pariisin protokolla/Ylimääräinen lisäpöytäkirja sopimuksissa.

 

 

NATOn Euroopan joukkojen esikunnan

Ja Transformaatioesikunnan puolesta

 

 

 

 

____________________

PHILIP M. BREEDLOVE

KENRAALI, YHDYSVALTAIN ILMAVOIMAT

EUROOPAN JOUKKOJEN KOMENTAJA

 

Päiväys:    4.9.2014

 

 

NATOn Euroopan joukkojen esikunnan ilmoitus

 

Suomen tasavallan ilmoitus ymmärretään soveltuvaksi niin kauan, kuin NATOn sotilaalliset toimet pysyvät funktionaalisina NATOn Neuvoston määräysten mukaisesti.

 

(Selkosuomeksi: Suomen ilmoitusta kunnioitetaan siihen saakka, kunnes NATOn Neuvosto toisin määrää.)

 

 

 

 

 

LIITE A

 

Viitedokumentit

(Reference Documents)

 

a. North Atlantic Treaty, 4.4.1949. (Pohjois-Atlantin liiton valtiosopimus, NATO-sopimus)

 

b. Partnership for Peace Framework Document Issued by the Heads of State and Government Participating in the Meeting of the North Atlantic Council (Framework Document), 10.1.1994 (only for MOU with PfP Nation). (Yhteistyö rauhan puolesta kehysdokumentti, NATOn neuvoston kokoukseen osallistuneiden valtioiden päämiesten ja hallitusten julkaisema, kehysdokumentti, vain rauhankumppanuusmaan Yhteisymmärryssopimusta varten)

 

c. Agreement among the Parties to the North Atlantic Treaty and Regarding the Status of their Forces, (NATO SOFA), 19.6.1951. (Sopimus NATOn valtiosopimukseen osallisten välillä ja koskien heidän joukkojensa asemaa)

 

d. The Protocol of the Status of International Military Headquarters set up Pursuant to the North Atlantic Treaty, (Paris protocol), 28.8.1952. (Pöytäkirja NATO-sopimuksella perustetun kansainvälisen sotilasesikunnan asemasta, Pariisin protokolla)

 

e. Agreement among the States parties to the North Atlantic Treaty and other States Participating in the Partnership for Peace regarding the Status of their Forces (PfP SOFA), 19.6.1995. (Sopimus joukkojen asemasta NATO-sopimukseen osallisten valtioiden ja Rauhankumppanuusvaltioiden välillä)

 

f. Additional Protocol to the Agreement among the States parties to the North Atlantic Treaty and other States Participating in the Partnership for Peace regarding the Status of their Forces (Additional Protocol to the PfP SOFA), 19.6.1995. (Lisäpöytäkirja joukkojen asemaa koskevaan sopimukseen NATO-sopimukseen osallisten valtioiden ja Rauhankumppanuusvaltioiden välillä)

 

g. Futher Additional Protocol to the Agreement among the States parties to the North Atlantic Treaty and other States Participating in the Partnership for Peace regarding the Status of their Forces (Further Additional Protocol), 19.12.1997. (Ylimääräinen lisäpöytäkirja joukkojen asemaa koskevaan sopimukseen NATO-sopimukseen osallisten valtioiden ja Rauhankumppanuusvaltioiden välillä)

 

h. MC 319/2 - NATO Principles and Policies for Logistics. (NATOn logistiikan periaatteet ja käytännöt)

 

i. MC 334/2 - NATO Principles and Policies for Host Nation Support (HNS). (NATOn periaatteet ja käytännöt isäntämaatuelle, Isäntämaasopimus)

 

j. Applicable NATO STANAGs and Policy Directives for Logistics Support, Force Protection and Financial Reimbursement. (Soveltuvat NATOn standardointisopimukset ja käytäntöjen ohjeistukset logistiikkatukea, joukkojen suojausta ja rahallista korvausta varten)

 

k. C-M(2002)49 - Security within NATO, 17.6.2002. (Turvallisuus NATOn sisällä)

 

l. BI-SC Directive 15-3 Preparation of International Agreements. (Direktiivi kansainvälisten sopimusten valmistelusta)

 

m. AJP-4.5 (B) - Allied Joint Doctrine for Host Nation Support and Procedures. (NATOn yhteisdoktriini isäntämaatuelle ja käytännöille)

 

n. CM(2002)50 - Protection Measure for NATO Civil and Military Bodies, Deployed NATO Forces and Installations (Assets) Against Terrorist Threats. (Suojaustoimet NATOn siviili- ja sotajoukoille, käyttöönotetuille NATOn joukoille ja rakenteille terroristiuhkia vastaan)

 

o. BI-SC Force Protection Directive 80-25, 1.1.2003. (Joukkojen suojausdirektiivi)

 

p. BI-SC Functional Planning Guide for Force Protection. (Käytännöllinen suuunnitteluohje joukkojen suojaukseen)

 

q. AAP-6 - NATO Glossary of Terms and definitions. (NATOn sanasto termeille ja määritelmille)

 

 

 

Normal 0 21 false false false FI X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normaali taulukko"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

29Suosittele

29 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (50 kommenttia)

Tero Ylinen

Rajoittaako tuo presidentin Perustuslain 128§ mukaisia valtaoikeuksia ja siksi olisi pitänyt säätää perustuslain muuttamisjärjestyksessä ???

3.4. Isäntämaa tulee tukemaan täysin voimin, riippuen saatavuudesta ja käytännöllisistä rajoitteista kussakin tilanteessa, lähetettyjä joukkoja NATO-johtoisissa sotilastoimissa. Tuen yksityiskohdat käsitellään jatkodokumenteissa.

Perustuslaki
128 §

Puolustusvoimien ylipäällikkyys

Tasavallan presidentti on Suomen puolustusvoimien ylipäällikkö. Presidentti voi valtioneuvoston esityksestä poikkeusoloissa luovuttaa ylipäällikkyyden toiselle Suomen kansalaiselle.

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen

Tero, # 1.:

Isäntämaasopimus ei rajoita tasavallan presidentin valtaoikeuksia ulkopolitiikan johtajana eikä Puolustusvoimien ylipäällikkönä -- koska näissä tehtävissään valtaoikeuksiaan käyttäessään presidentti voi niin hyväksyä kuin kieltääkin aivan kaiken isäntämaasopimuksen tarkoittaman toiminnan Suomen valtioalueella.

Isäntämaasopimuksen soveltaminen tulee kysymykseen vain silloin, kun presidentti on siihen alun pitäen tapauskohtaisesti suostunut. Ei hän tällöin lähde itse komentajaksi toimintaan osallistuville Suomen joukoille tai muille suomalaisille toimijoille, eikä käske niiden tukea ketään täysimääräisesti eikä puolivillaisesti, vaan sen kyllä osaavat ylipäällikköä pienemmätkin kihot.

Alkuperäistekstin sävy ei kenties välity oikein ilmaisusta "tukea täysin voimin".

"The HN will provide support within its fullest capacity, subject to availability and within the practical limitations of the circumstances that then exist, to the forces deployed on NATO-led military activities" suomentaisin seuraavasti:

Isäntämaa antaa tukeaan NATO-johtoiseen sotilaalliseen toimintaan lähetetyille joukoille täysimääräisesti, riippuen sen saatavuudesta ja vallitsevista käytännön rajoitteista.

Käyttäjän RikuSalmivuori kuva
Riku Salmivuori

Mistä lähtien meillä on kenraalit allekirjoittanut valtiosopimuksia?

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

Kirjoituksesta kopioituna osa; "Edellä oleva ilmaisee yhteisymmärryksen, joka on saavutettu Suomen tasavallan hallituksen, Transformaatioesikunnan ja NATOn Euroopan joukkojen esikunnan välillä käsitellyistä asioista.

Suomen tasavallan hallituksen puolesta

_________________

JARMO LINDBERG
KENRAALI,
PUOLUSTUSVOIMIEN KOMENTAJA, SUOMEN PUOLUSTUSVOIMAT

Päiväys: 4.9.2014"

Tuon mukaanhan sopimuksen on tehnyt hallitus, johon lienee valtuuttanut kenraalin allekirjoittamaan sen. Sopimusta ei siis ole käsitelty edes valiokunnissa, eikä eduskunnan täysistunnossa. Laillisuus lienee hyvin kyseenalaista?

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen

" Laillisuus lienee hyvin kyseenalaista?"

Jaaha, että valtionhallinnossa istuu lakimiehiä kuin Vilkkilän kissoja, ja juuri tämä sopimus onkin sitten pakko tehdä ja käsitellä niin amatöörimäisesti, että laillinen pohja puuttuisi?

Susanna Kaukinen

Se on todennäköisesti tahallista sen takia, että jos halutaan joskus irroittautua sopimuksesta, voidaan yksinkertaisesti kiistää sen laillisuus.

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen Vastaus kommenttiin #19

Tuosta omaperäisestä ja luovasta selityksestä pitää kyllä antaa kunniamaininta: päätetään sopia laittomasti, jotta voidaankin irtautua sopimuksesta! ; )

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman Vastaus kommenttiin #20

Kaukinen viittaa Rytin esimerkkiin??

Käyttäjän viovio kuva
Viola Heistonen Vastaus kommenttiin #19

Susanna Kaukinen.

En oikein uskoisi, että tuollaiseen tahalliseen peliin joku lähtisi Naton kanssa!

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

Hannu Mononen. eilinen TV-ohjelma selvensi minulle sen että ulko- ja turvallisuus asiat käsitellään/päätetään hallituksen esityksestä Ulkoasiainvaliokunnassa, jossa on presidentti johtaa puhetta (valiokunnan puheenjohtaja on Timo Soini ja varapuh.joht. Pertti Salolainen). Näin ollen taitaa olla niin että myös tuo mainittu sopimus on käsitelty tuolla kaavalla ja olisi hyväksyttävissä/lainmukainen.

Näin sitten ilmeisesti käytäntö ja menetelmä on samansuuntainen kuin käsiteltäessä EU-asioita. Asiat käsitellään/päätetään hallituksen esityksestä Suuressa valiokunnassa. Hallituspuolueilla kun on valiokunnissa enemmistö ko. puolueiden jäseniä.

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen Vastaus kommenttiin #21

Sirpa,

Tarkoitat varmaankin A-Studio Talkia, http://areena.yle.fi/tv/2449669 ?
Ehdottoman tärkeä ja kaikille suositeltava ajankohtainen, korkeatasoinen ohjelma!

Noissa valtioelimissä on erotettava UTVA eli Hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta, sen laajennettu kokoonpano eli tasavallan presidentin johtama presidentin ja hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen valiokunta (tp-utva) ja toisaalta eduskunnan Ulkoasiainvaliokunta.

Tuo tp-utva mm. halusi lisäselvityksiä Viron ilmaharjoituksista.

Isäntämaasopimus Naton kanssa on ollut vuosikausien valmisteluprosessin kohteena Suomessa, sekä poliittisella foorumilla eduskunnan Puolustusvaliokunnassa ja Ulkoasiainvaliokunnassa, että virkamiestasolla Puolustusvoimissa, Puolustusministeriössä ja muissa turvallisuuteen ja kansainväliseen yhteistyöhön liittyvissä valtioelimissä, mukaan lukien valtioneuvoston istunnot, joissa on ollut läsnä hallituksen ministerit, Tasavallan presidentti ja oikeuskansleri, jonka nimenomainen tehtävä on valvoa valtioneuvoston toimien perustuslain mukaisuutta. Näin ollen en voi mitenkään uskoa, että isäntämaasopimuksen käsittelyprosessi olisi ollut lainvastainen niin monen korkeasti koulutetun ammattijuristin valvonnassa.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah Vastaus kommenttiin #26

Aivan. Tarkoitan juuri tuota ohjelmaa, joka oli mielestäni hyvin kiinnostava ja lisää tietoa antava tavalliselle kansalaiselle. Se kävi myös hyvin selville että UTVAssa käsitellyt asiat ovat hyvinkin salaisia, joka on ymmärrettävää. Mitä siitä tulisi jos asioita alettaisiin revittelemään julkisuudessa, sillä kuten tiedetään mielipiteitä on hyvinkin erilaisia.

Toki käsittely on ollut tuonkin sopimuksen kohdalla aivan varmasti perustuslain mukainen juurikin mainitsemistasi syistä. Jotenkin vain tuntuu oudota että sopimuksen allekirjoituksessa on mukana Suomen hallitus. Itse näkisin parempana että se olisi UTVAn/hallituksen ja presidentin nimissä/hyväksymänä myös allekirjoitettu. Nyt jää kansalaisille erikoinen kuva sopimuksen käsittelystä (aivan kuten itse ensin ajattelin).

Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen

"Käännöstyö on tehty talkoilla ja varmasti siinä on omat puutteensakin, mutta ei tarkoituksella."

Olisitte panneet hatun kiertämään, ja käännättäneet ko. tekstin valan tehneellä kielenkääntäjällä.

Nyt ei voida oikein tietää mitään käännöksen oikeellisuudesta. Pitäisi tietää edes kääntäjät ja ketkä ovat käännöksen tarkastaneet.

Käyttäjän anttipesonen kuva
Antti Pesonen

Käännöksen on tehnyt ja siihen on tutustunut sen verran osaavia ihmisiä, että sitä kelpaa levittää.
Kääntäjä ja tarkistajat eivät halua tehdä itsestään numeroa.

Käyttäjän fazerinsini kuva
Jouni Suonsivu

Pertti, tarkoitatko että väärin sammutettu (sinähän olet NATOon liittymisen kannalla, joten tällaisen tiedon saattaminen koko kansan saataville ei palvele agendaasi)? Sinun on aihetta huomata, että mikään muu taho ei tätä tekstiä ole kansalaisille suomeksi tarjonnut kuin IPU ja koska virallista käännöstä ei ole olemassa, mikään ei sellaiseksi käy paitsi valtiojohtomme sellaiseksi teettämä. Ja sellainenhan puuttuu, koska se puuttuu ja ilmeisesti tuleekin puuttumaan: mitäpä meille meidän asiamme kuuluisivat ;).

Itse olen lingvisti ja suomentanut Euroopan parlamentin tekstejä neljä vuotta 1997-2000 italiasta, saksasta, espanjasta ja portugalista sekä oikolukenut ajoittain näiden lisäksi myös ranskasta, englannista ja ruotsista. Toimin jäsenvaltiossamme eli Suomessa sijaitsevan auktorisoidun käännöstoimiston palveluksessa kolme ja puoli vuotta free lancena ja sitten puoli vuotta kuukausipalkkaisena toimistossa kääntävänä. Melkoinen osa tällaisista toimeksiannoista teetetään nimenomaan alihankintana jäsenvaltioissa. En ole missään näistä kielistä kumpaankaan suuntaan valantehnyt kielenkääntäjä.

Totean, tekstin luettuani sekä suomeksi että englanniksi, että asiat tulevat varsin hyvin esiin. Jos virallinen Suomi teettäisi suurta yleisöäkin varten käännökset suomeksi ja toiseksi kotimaiseksi, ei asia edes yksityiskohdissaan sen kummemmin muuttuisi. Kokonaisuus ja yksityiskohdat on huolella pohdittu.

Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen

On hyvä, että sinä Jouni todistat käännetyn tekstin oikeaksi ihan oman kuvasi kanssa, vaikka kääntäjät eivät halua ottaa vastuutaan käännöksestään.

IPU:n toimintapoja en kuitenkaan ymmärrä.

Käyttäjän fazerinsini kuva
Jouni Suonsivu Vastaus kommenttiin #17

Pertti, en todista mitään vääräksi sen enempää kuin oikeaksi. Totesin sen minkä totesin, en enempää enkä vähempää. Sanalla sanoen: en löydä virheitä käännöksessä ja molemmat tekstiversiot vastaavat toisiaan riittävän tarkkaan, jotta kansalainen saa tarkahkon käsityksen sovitusta. Kun kyse ei ole auktorisoidusta käännöksestä, tämä voi olla jokseenkin paras lopputulos. Kritiikki valtiojohdon ja viranomaisen suuntaan: miksi virallista käännöstä ei ole aikaa sitten tehty, kuuluu kysymys ja anteeksipyynnön vaatimus.

Itse kielenkäytöstä (kielispesifit korulauseet ja konventiot, oikeuden ja politiikan kieli siis jargon mutta myös tarkat, vakiintuneet termit) lue alempaa Juha-Pekka Kososen ja Hannu Monosen huomiot tästä asiasta.

Itsenäisyyspuoluetta kiitän. Se on tehnyt hyvän työn kansalaisten informoimiseksi ja valtiojohtomme tietoisen teon jonkinasteiseksi korjaamiseksi. Todellisen korjauksen voi kuitenkin tehdä vain virheen tehnyt eli hallituksemme. Se merkitsee sopimuksen perumista ja asian alistamista eduskunnalle.

Anne Lindell

Kiitos Antti ja kiitos IPU. Tallensin tämä varmuuden vuoksi omalle koneelleni. Tehkää tekin samoin.

Käyttäjän Timo-PekkaMustakallio kuva
Timo-Pekka Mustakallio

Kiitos käännöksestä. En tarkistanut sitä vielä itse, mutta lakienglannin ("legalese") kanssa on syytä olla erittäin tarkka. Olen itsekin tehnyt US-keskusteluihin osallistuessani osakäännöksiä (englanti on siis ruotsin sijaan ollut minulla toisen äidinkielen asemassa, ja jokusen vuoden takaisen yleisen kielitutkinnon taso on 6/6). Ikävä kyllä huomaan, että moni keskustelussa esitetty vähättelevä väittämä HNSA:sta perustuu vajavaiseen ymmärrykseen mitä sopimusteksti tosiasiassa sanoo.

Koko isäntämaasopimuksen ("renkimaasopimus", irvailen) syntyprosessi pitäisi ottaa uudelleen tarkasteluun, ja allekirjoitettu aiesopimus kenties mitätöidä.

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen

Yleisesti, kääntäjää / kääntäjiä on onniteltava kielellisesti vaativan sopimustekstin hyvästä ja tarkasta käännöksestä. Pikaisen läpikäynnin pohjalta en huomannut käännöksessä suoranaisia virheitä. Yksi poikkeus kuitenkin on, eikä se todennäköisesti ole kääntäjästä lähtöisin.

Allekirjoitusten ja päiväysten jälkeen alkuperäistekstin sivulla 15 seuraa kummankin sopimuspuolen täsmentävä kannanotto sopimustekstin sisältöön. Suomi ottaa siinä kantaa alihankkijoiden asemaan (eikä pidä niitä joukkojen tai näiden siviiliyksikön osana sopimuksen NATO-liittolaisten sotajoukkojen asemasta (SOFA) tai Pariisin protokollan tarkoittamassa mielessä), ja NATOn Euroopan joukkojen esikunta (Supreme Headquarters Allied Powers Europe) omasta puolestaan ottaa täsmentävästi kantaa tämän Suomen tulkinnan (alihankkijoiden asemasta) voimassaoloaikaan.

Alkuperäisteksti:

The Statement of the Republic of Finland is understood applicable in so far as NATO Military Activities remain functional in accordance with the North Atlantic Council mandate(s).

Käännös:

Suomen tasavallan ilmoitus ymmärretään soveltuvaksi niin kauan, kuin NATOn sotilaalliset toimet pysyvät funktionaalisina NATOn Neuvoston määräysten mukaisesti.

Itse suomentaisin tekstin näin:

Suomen tasavallan ilmoitus pätee niin kauan kuin NATOn sotilaalliset toimet jatkuvat Pohjois-Atlantin Neuvoston valtuutuksen (tai valtuutusten) mukaisesti.

Aivan merkillinen, vieläpä tahallisen röyhkeästi Suomea loukkaava pukinsorkka on lisätty sulkujen väliin, mukamas ”selkosuomeksi”:

”Suomen ilmoitusta kunnioitetaan siihen saakka, kunnes NATOn Neuvosto toisin määrää.”

Eihän toki Suomen kannan ”kunnioittaminen” lopu mihinkään ”NATOn Neuvoston toisin määräämiseen” eikä Suomen yli kävellä, vaan myös NATOn Euroopan joukkojen esikunta tunnustaa Suomen kannanoton täysin päteväksi koko siksi ajaksi, jonka NATOn joukkojen yhtä tai useampaa mandaattia (valtuutusta / velvoitetta toimia ohjeistuksen mukaan Suomen kanssa) jatketaan. Puolella sanallakaan ei alkuperäistekstissä viitata mihinkään sellaiseen pöyristyttävyyteen, että Pohjois-Atlantin neuvosto käyttäisi päätösvaltaa täysivaltaisen valtion, Suomen yli, ei edes alihankkijoiden asemasta.

Käyttäjän anttipesonen kuva
Antti Pesonen

Ottaen pikaisesti kantaa vain yhteen kohtaan:
"Puolella sanallakaan ei alkuperäistekstissä viitata mihinkään sellaiseen pöyristyttävyyteen, että Pohjois-Atlantin neuvosto käyttäisi päätösvaltaa täysivaltaisen valtion, Suomen yli,.. "

Suomen valtion täysivaltaisuus menetettiin EU-liitoksessa.
Täysivaltaisuus, siis valtiollinen itsenäisyys tarkoittaa sitä, että valtiolla on muista valtioista riipumaton lainsäädäntövalta, tuohon omaan lainsäädäntöön nojaava itsenäinen tuomioistuinlaitos ja oma ulkopolitiikka.
Mitään näistä ei EU-Suomella ole.

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen

OK, no hyvä on -- ollaan sitten EU:n rajoitteita lukuun ottamatta niin täysivaltaisia kuin ollaan.

Mutta isäntämaasopimus ei -- vastoin harhaanjohtavaa "selkosuomi"-käännöstä -- anna ymmärtää, että Pohjois-Atlantin neuvostolla olisi sen enempää tarvetta kuin valtaakaan poiketa Suomen asettamasta tulkinnasta, mitä tulee alihankkijoiden asemaan yhteisessä sotilaallisessa toiminnassa NATO:n kanssa.

* * *

Mitä sitten tulee blogin tekstiin ennen sopimutekstin käännöstä, niin onhan siinä villi mielikuvitus päässytkin oikein kunnolla laukkaan.

Aihetta kommentoin jo aiemmin sen tultua ajankohtaiseksi syyskuussa 2014:

http://hannumononen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/17516...

Käyttäjän MauriNygard kuva
Mauri Nygård Vastaus kommenttiin #15

Aivan, jo syyskuussa ns. keskustelimme nimimerkin kanssa. Keskustelua ja tätäkin luettaessa on hyvä huomata, että Yle "tutkii" ns. trollien esiintymistä netissä.

Naton ylin päättävä elin on sen tiheään kokoontuva neuvosto. Tämän ja vain tämän päätöksiä tottelevat Naton joukot Suomessakin. Sopimuksessa siis luvataan, että alihankkijoita (palkka-armeijoita) ei Suomessa käytetä, mikäli neuvosto ei jossain vaiheessa toisin päätä.

MoU-sopimus menee monessa kohdin Suomen lakien ylitse ja tämä sotaväen johtokysymys on yksi sellainen. Sopimus Venäjän kanssa toinen. Ruotsissa tunnustettiin, että siellä on sikäli sama tilanne, että sopimus ei sovi Ruotsin lakien raameihin. Sikäläiseen MOU:hun tulikin erilainen pykälä voimaantulosta. Vaikka sopimus on allekirjoitettu, niin se tulee voimaan vasta sitten, kun (jos) Ruotsi on muuttanut lainsäädäntönsä MoU:n mukaiseksi. Ruotsin uusi puolustusministeri on lykännyt aikataulua niin, että esitykset lakimuutoksista annetaan "eduskunnalle" vasta vuonna 2016. Ruotsissa sopimus hyväksytään jos hyväksytään eduskunnassa. Suomessa eduskunta on sivuutettu, ja sopimus on voimassa. Se voidaan irtisanoa puolen vuoden (jos oikein muistan) irtisanomisajalla.

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen Vastaus kommenttiin #18

"Nimimerkki" Mauri Nygård: miksi intät vastoin yllä olevan käännöksen sisältöä? Olemmehan jo todenneet, että käännös on kutakuinkin alkuperäistekstiä vastaava.

"Sopimuksessa siis luvataan, että alihankkijoita (palkka-armeijoita) ei Suomessa käytetä, mikäli neuvosto ei jossain vaiheessa toisin päätä" ei vastaa alkuperäistekstiä, jossa Suomi tekee varauman ja selventää alihankkijoiden (contractors) asemaa (niitä ei pidetä joukkoina tai joukkojen siviiliosana). Kaikki viittaukset "toisin päättämiseen" ovat harhaanjohtamista -- alihankkijoista ei oikeasti tule joukkoja jos isäntämaasopimusta sovelletaan Suomen kanssa, vaikka Pohjois-Atlantin neuvosto päättäisi asiasta mitä tahansa.

* * *

Antti Pesosen blogiteksti alussa nähtävästi sisältää Itsenäisyyspuolueen mielestä pahimmat sopimuksen kohdat.

"On merkittävää, että sopimuksessa ei ole mitään varaumia edes Suomen alueen käytölle ydinaseiden tukialueena."

Sopimuksen kohdassa 12.1. sanotaan aivan selvästi: "Tämän yhteisymmärryssopimuksen ei ole tarkoitus olla Osapuolia sitovien kansallisten lakien tai kansainvälisten sopimusten yläpuolella. Osapuolet tiedottavat toisilleen kaikista tästä yhteisymmärryssopimuksesta nousevista ristiriidoista."

Kansalliseen lainsäädäntöömme kuuluu mm. Aluevalvontalaki 18.8.2000/755. Sen mukaan Suomen alueen käyttö vastoin Suomen hallituksen lupaa olisi oikeudetonta aseellista sotilaallista toimintaa;

34 §

Vihamielisen toiminnan torjuminen

Puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen tehtävänä on ryhtyä viivytyksettä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin valtakunnan turvallisuutta välittömästi ja vakavasti vaarantavan vihamielisen toiminnan torjumiseksi. Tällöin on tarvittaessa käytettävä sellaisia sotilaallisia voimakeinoja, joita toiminnan vaarallisuus ja muut tilanteen kokonaisarvosteluun vaikuttavat seikat huomioon ottaen voidaan pitää puolustettavina. Toimenpiteeseen ryhtymisestä on viipymättä ilmoitettava puolustusministeriölle.

Vihamielisellä toiminnalla tarkoitetaan:

1) vieraan valtion oikeudettomasti Suomen alueeseen kohdistamaa tai Suomen alueella toimeenpanemaa aseellista sotilaallista toimintaa;

2) vieraan valtion aseistetun sota-aluksen tai sotilasilma-aluksen taikka vieraan valtion sotilasajoneuvon tuloa Suomen alueelle aluevalvontaviranomaisen antamasta varoituksesta huolimatta;

3) vieraan valtion sukellusveneen tai muun vedenalaisen kulkuvälineen tuloa luvatta Suomen aluevesille muussa kuin pinta-asemassa;

4) vieraan valtion Suomen alueella oleviin, valtakunnan turvallisuuden kannalta tärkeisiin kohteisiin oikeudettomasti kohdistamaa tiedustelua ja elektronista häirintää;

5) vieraan valtion aluevalvontatehtävässä olevaan suomalaiseen valtionilma-alukseen tai valtionalukseen oikeudettomasti kohdistamaa elektronista häirintää;

6) sitä, että vieras valtio oikeudettomasti käyttää Suomen aluetta 1–5 kohdassa tarkoitetussa toiminnassa kolmatta valtiota vastaan.

- - -

Näin ollen erillistä varaumaa ei tarvita esimerkiksi Suomen alueen käytölle ydinaseiden tukialueena, koska siitä säädetään jo Aluevalvontalaissa ja isäntämaasopimuksen ei kohdan 12.1. nojalla todellakaan ole tarkoitus olla Osapuolia sitovien kansallisten lakien tai kansainvälisten sopimusten yläpuolella.

Aivan sama koskee kaikkea muutakin isäntämaasopimuksen mukaista NATO-joukkojen käyttöä Suomen valtioalueella, joka ei tietenkään ole mitään "uhkaa", koska joukothan ovat maassamme alun pitäen yhteisestä sopimuksesta eivätkä saa toimia täällä oikeudettomasti.

Tarpeeksi villissä mielikuvituksessa voi tietenkin käyttää Suomen aluetta ja resursseja vaikka mihin Venäjää vastaan tai Suomea vastaan, mutta sillä ei toki ole mitään tekemistä puheena olevan isäntämaasopimuksen kanssa.

Eikö olekin tylsä ja arkinen sopimus - aivan kuin huolintaliikkeen käsikirja?

Käyttäjän MauriNygard kuva
Mauri Nygård Vastaus kommenttiin #23

Nimimerkki H Mononen johtaa harhaan kirjoittamalla Suomen varaumasta. Minä kirjoitin Naton vastauksesta Suomen varaumaan. Nato vastasi koukeroisella kielellä, mikä tarkoittaa selkoselkosuomella sitä, että pyyhimme takapuolemme tuollaisen pikkumaan varaumilla, että se on Naton neuvosto, joka lopulta päättää Naton palkka-armeijoistakin Suomen maaperällä.

Sitten nimimerkki esittelee pykäliä Suomen lainsäädännöstä, joiden mukaan koko sopimus on laiton. Jos Suomen nykyinen lainsäädäntö ja sopimukset pidetään voimassa, niin silloin MOU ei voi olla voimassa.

Ja MOU on siis Natoa varten, ei Suomea varten.

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen Vastaus kommenttiin #38

Mauri Nygårdin jankkaamisesta tulee mieleen taannoinen Kari Suomalaisen periaate: "en keskustele luonnonsuojelijoiden enkä Jehovan todistajien kanssa". Mutta tällä kertaa koetan vielä vastata.

Takapuolet ovat kokonaan peräisin Nygårdin mielikuvituksesta. NATO kommentoi Suomen varaumaa sopimuksissa käytettävällä juridisella englannin kielellä tunnustaen varauman voimassa olon Suomen kanssa yhteisten hankkeiden keston ajaksi.

Sopimuksen kohdassa 12.1., myös IPU:n käännöksessä, sanotaan aivan selvästi: "Tämän yhteisymmärryssopimuksen ei ole tarkoitus olla Osapuolia sitovien kansallisten lakien tai kansainvälisten sopimusten yläpuolella. Osapuolet tiedottavat toisilleen kaikista tästä yhteisymmärryssopimuksesta nousevista ristiriidoista." -- Tämäkö tosiasia on liian sietämätön Nygårdille?

Onko suurikin pettymys, että se varsinainen aavisteltu jymyuutinen, paljon puhuttu katala NATOn juoni, puuttuu kokonaan isäntämaasopimuksesta, nyt kun kaikki on luettavissa suomeksi?

Käyttäjän JarmoNevalainen kuva
Jarmo Nevalainen Vastaus kommenttiin #39

Hannu Mononen vie naivismin aivan uudelle tasolle. Luuletko tosiaan että Suomi kieltäytyisi tosipaikan tullen?

Ämärin sekoiluilla kokeillaan kepillä jäätä. Kyse on hivutus taktiikasta. Sentti sentiltä ameriikan setä samulin kainaloon.

Hannulla on sen verran hyvin perusasiat hallussa että täytyy ihan ihmetellä että kuka on "hannu mononen".

Oletko jonkin tahon palkkalistoilla "hämmentämässä". Voisit vaikka aluksi vaihtaa profiilikuvaasi sellaiseen missä on päivän lehti josta näkyy päivämäärä.

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen Vastaus kommenttiin #40

"Luuletko tosiaan että Suomi kieltäytyisi tosipaikan tullen?" -- Siis kieltäytyisi mistä?

Ämarissa on luvassa USAF:n hävittäjälaivueen saapuminen tukikohtaan ja sen harjoittelu, johon osallistuminen on Suomen osalta vielä auki, koska selvitetään, palveleeko osallistuminen Suomen ilmavoimien koulutustarpeita. Mikä siinä on "sekoilua", paitsi asian ympärillä riekkuva mediasirkus?

Käyttäjän kosonenjuhapekka kuva
Juha-Pekka Kosonen

Mitenkään kommentoimatta itse sopimuksen sisältöä ihmettelen sopimustekstien vaikeaselkoisuutta yleisesti ottaen.

Poliittinen ja lakienglanti ovat omia kieliään englanninkielen sisällä, eikä kyseisiä tekstejä pysty kääntämään lukiessaan kuten normiromaania, jossa ei ole korulauseita ja monimutkaisia kiertoilmaisuja.

Moni englantia äidinkielenään puhuva ei ymmärrä näitä tekstejä yhtään paremmin kuin englantia pitkän oppimäärän verran opiskellut suomalainen.

Aivan sama asia on esim. lukea suomen kielellä kirjoitettuja hallituksen esityksiä. Ne ovat kaukana selkokielestä ja monasti hyvin vaikeasti tulkittavia.

Aikanaan Suomen EU-taipaleen alkuaikoina HS teki testin suomalaisille EU-mepeille, kuinka hyvin he ymmärsivät englanniksi kirjoitettua direktiivitekstiä. Ainoa, joka käänsi tekstin suurinpiirtein sinnepäin oikein, mutta ei hänkään virheettömästi, oli Paavo Väyrynen.

Valitettavasti en löydä linkkiä em. artikkeliin, koska aikaa on kulunut jo melkoinen tovi.

Poliitikkomme allekirjoittavat usein sopimuksia ja päätöksiä, joiden sisältöä he eivät ymmärrä. Asian paljastuminen olisi kuitenkin niin häpeällistä, ettei sitä kukaan suostu vapaaehtoisesti tunnustamaan.

Omassa työssäni ymmärtämättömyys tai väärin ymmärtäminen tuottaisi vakavia seuraamuksia niin itselleni kuin monille muillekin tahoille.

Politiikassa sillä ei näytä olevan niin suurta väliä.

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen

Juha-Pekka,

Juuri mainitsemastasi syystä valtionhallinto käyttää ammattijuristeja ja englanninkieliseen lakitekstiin perehtyneitä kääntäjiä neuvoteltaessa ja valmisteltaessa kansainvälisiä sopimuksia, ja on täysi syy uskoa, että niin on menetelty myös isäntämaasopimuksen eri käsittelyvaiheissa. Kyse on pitkälle erikoistuneesta ammattisanastosta, "kapulakielestä" tai "munkkilatinasta", joka ei todellakaan aukene tavalliselle yleiskielen käyttäjälle, mutta jonka ilmaisuille on täsmälliset vastineet oikeuskäytännössä.

Käyttäjän henry kuva
Henry Björklid

Hannu Mononen kirjoitti:
"...valtionhallinto käyttää ammattijuristeja ja englanninkieliseen lakitekstiin perehtyneitä kääntäjiä neuvoteltaessa ja valmisteltaessa kansainvälisiä sopimuksia, ja on täysi syy uskoa, että niin on menetelty myös isäntämaasopimuksen eri käsittelyvaiheissa."
______________________________

No jos kääntäjiä on käytetty, niin miksi sitä ei saa lukea suomeksi?
Luulisi, että kääntäminen on aika helppoa, kun "englanninkieliseen lakitekstiin perehtyneitä kääntäjiä" on käytetty asioiden selvittelemisiin.

Henry

Käyttäjän fazerinsini kuva
Jouni Suonsivu Vastaus kommenttiin #35

Tämä on se ydinkysymys: kansalaisen asiat kuuluvat kansalaiselle vaiko eivät. Valtakuntamme sotilaspoliittiseen tilanteeseen keskeisesti vaikuttava asiakirja on pimitetty suurelta yleisöltä, ja kuten alempana Veikko Huuska toteaa, tilanne ei ole perustuslain vaatimusten mukainen. Tällaiset sopimukset on alistettava eduskunnan käsittelyyn, kuten Ruotsissa on menetelty ja sopimuksen sisältö pitää olla kansalaisen saatavilla valtakunnan virallisilla kielillä. Englanti tai jokin muu ei tässä käy.

Käyttäjän fazerinsini kuva
Jouni Suonsivu

JPK: "...omia kieliään englanninkielen sisällä, eikä kyseisiä tekstejä pysty kääntämään lukiessaan kuten normiromaania, jossa ei ole korulauseita ja monimutkaisia kiertoilmaisuja."

Kommenttisi pureutuu asioiden ytimeen. Neljä vuotta kääntäjänä, suurimmalta osaltaan EP:n dokumenttien suomentamista, opetti minulle ainakin sen, että italia ja espanja korulauseineen ja monimutkaisine kiertoilmaisuineen ovat perin hankalia kääntää sujuvalle suomelle ja samalla säilyttää se virallinen sisältö. Ei tulisi mieleenikään edes yrittää äidinkielestä vahvimpaan kieleeni italiaan eikä toiseksi vahvimpaan eli saksaan siirtää vastaavia sisältöjä. Unionissa on melkoinen kääntäjäarmeija, kuten tiedämme. Tuossa armeijassa tehtävät pyritään järjestämään niin, että kääntäjä kääntää äidinkieleensä päin.

Mitä tulee itse sopimukseen ja kansalaisen oikeuteen saada pikimmin ja mieluiten etuajassa (jotta voimme reagoida) tutustua häntä koskevaan poliittisesti ja oikeudellisesti merkittävään sopimukseen äidinkielellään, valtiojohtomme on menetellyt anteeksiantamattomalla tavalla. Kansalaista koskevat asiat, ja nimenomaan suuret, kauaskantoiset sellaiset kuuluvat hänelle ja eduskunta kuin myös hallitus (latinan minister merkitsee palvelijaa - hallitus on lainsäätäjän palvelija ja lainsäätäjä taas on työnantaja kansalaisen työntekijä) ovat kansalaisille velkaa ensimmäiseksi selityksen kysymykseen, miksi tätä sopimusta ei ole viranomaistyönä jo aikaa sitten käännetty sekä suomeksi että ruotsiksi. Miksi yksittäisen puolueen on paikattava viranomaisen virhe (virhe on tässä yhteydessä liian lievä ilmaus laiminlyönnistä) ja tehtävä käännös? Nämä kysymykset (ja monta muuta jatkokysymystä) pitäisi välittömästi nousta jokaisessa, riippumatta siitä, mitä NATOsta ajattelee. Kyse on demokratian toteutumisesta ja Ruotsi menettelee tässä hyväksyttävällä, normaalilla tavalla, Suomi ei.

Käyttäjän JarmoNevalainen kuva
Jarmo Nevalainen

Totta tosiaan, kektä ovat nämä ammattijuristit ym. laki jargonin taitajat???
Mckinsley??? Merentakaiset ystävämämmehän kirjoittavat jo hallitusohjelmia Suomelle niin eiköhän tällainenkin apu järjesty tuosta vaan.

Myös Ulkopoliittinen instituutti joka on CFR/Chatman housen sisarjärjestö varmasti osaa auttaa näissä asioissa.

Käyttäjän JaakkoWilenius kuva
Jaakko Wilenius

Kiitos Hannu Monoselle kirjoituksen järkevästä jalkauttamisesta.

Mikäs tästä blogista jäi käteen? Sekö, että meistä tuli operaatio Barbarossa II tukialue vai onko kysymyksessä sopimus, jonka integroi meidät lähemmäksi läntistä puolustusorganisaatiota ja harmonisoi yhteistyöprotokollia NATOn kanssa?

Käyttäjän veikkohuuska kuva
Veikko Huuska

Lienee syytä tehdä tällainen huomautus:
”IsäntämaaSopimus” on julkaistu Suomen asetuskokoelmassa, myös nettiversio FINLEXissä:
Mutta, mutta. Sopimus on siis englanniksi. Ei Suomeksi.
Suomea ja suomalaisia koskevan valtiosopimuksen solmiminen ja vahvistaminen ilman että sopimusta on käännetty suomeksi ja päätöksen teon jälkeen julkaistu asetuskokoelmassa suomeksi ei voitane hyvällä tahdollakaan pitää Suomen perustulain mukaisena toimenpiteenä.
Siitä vaan tekemään prosessia!
*
Suomen Perustuslaki https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/199907...
Luettelee 2. Luvussa perusoikeudet, niitä ovat mm. oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin. Niinpä Perustuslain 2. Luvun 17§:ssä sanotaan:
”Oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin
Suomen kansalliskielet ovat SUOMI ja ruotsi.
Jokaisen oikeus käyttää tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa asiassaan omaa kieltään, joko SUOMEA tai ruotsia, sekä saada toimituskirjansa tällä kielellä turvataan lailla. Julkisen vallan on huolehdittava maan SUOMEN- ja ruotsinkielisen väestön sivistyksellisistä ja yhteiskunnallisista tarpeista samanlaisten perusteiden mukaan.” [korostukset VH]
*
Perustuslain 6. Luku käsittelee lainsäädäntöä:
6.Luvun 79. §:n 4. momentti sanoo:
”Lait säädetään ja julkaistaan SUOMEN ja ruotsin kielellä.”
80 §:n 3. momentti sanoo:
”Yleiset säännökset asetusten ja muiden oikeussääntöjen julkaisemisesta ja voimaantulosta annetaan lailla.”
97. § on syytä ottaa tähän kokonaisuudessaan:
97 §
”Eduskunnan tietojensaantioikeus kansainvälisissä asioissa
Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan tulee pyynnöstään ja muutoinkin tarpeen mukaan saada valtioneuvostolta selvitys ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevista asioista. Eduskunnan suuren valiokunnan tulee vastaavasti saada selvitys muiden asioiden valmistelusta Euroopan unionissa. Puhemiesneuvosto voi päättää selvityksen ottamisesta keskusteltavaksi täysistunnossa, jolloin eduskunta ei kuitenkaan tee päätöstä asiasta.
Pääministerin tulee antaa eduskunnalle tai sen valiokunnalle tietoja Eurooppa-neuvoston kokouksessa käsiteltävistä asioista etukäteen sekä viipymättä kokouksen jälkeen. Samoin on meneteltävä valmisteltaessa muutoksia niihin sopimuksiin, joihin Euroopan unioni perustuu.
Eduskunnan asianomainen valiokunta voi edellä tarkoitettujen selvitysten tai tietojen johdosta antaa valtioneuvostolle lausunnon.”

FINLEX-sivusto
(Suomen laki verkossa)
Otetaan tähän koko virallinen aineisto:
82/2014
Dokumentin versiot
• Ilmoitus
• Sopimus tms.
Annettu: 08.09.2014
Puolustusministeriön ilmoitus Naton kanssa tehdystä isäntämaatukea koskevasta yhteisymmärryspöytäkirjasta
Puolustusministeriö ilmoittaa, että Suomen tasavallan hallituksen ja Naton välillä on allekirjoitettu Walesissa 4 päivänä syyskuuta 2014 yhteisymmärryspöytäkirja isäntämaatuesta. Tietoja yhteisymmärryspöytäkirjasta antaa puolustusministeriö. Yhteisymmärryspöytäkirjan teksti on julkaistu ilmoituksen liitteenä.
Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 2014
Lähde: https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/201...
*
… ja sitten itse Sopimus:
Se on englanniksi. Ei Suomeksi. Suomea ja suomalaisia koskevan valtiosopimuksen solmiminen ja vahvistaminen ilman että sopimusta on käännetty suomeksi ja päätöksen teon jälkeen julkaistu asetuskokoelmassa suomeksi ei voitane hyvällä tahdollakaan pitää Suomen perustulain mukaisena toimenpiteenä. Siitä vaan tekemään prosessia!
Lähde: https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/201...
www.finlex.fi Finlex › Valtiosopimukset › Valtiosopimukset › 2014 › 82/2014
82/2014
Dokumentin versiot
• Ilmoitus
• Sopimus tms.
NATO UNCLASSIFIED
Releasable to the Public
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF FINLAND
AND
HEADQUARTERS, SUPREME ALLIED COMMANDER TRANSFORMATION
AS WELL AS
SUPREME HEADQUARTERS ALLIED POWERS EUROPE
REGARDING
THE PROVISION OF HOST NATION SUPPORT FOR THE EXECUTION OF NATO
OPERATIONS / EXERCISES / SIMILAR MILITARY ACTIVITY
NATO UNCLASSIFIED
Releasable to the Public
LIST OF CONTENTS
INTRODUCTION
SECTION ONE DEFINITIONS
SECTION TWO PURPOSE
SECTION THREE SCOPE
SECTION FOUR REFERENCE DOCUMENTS
SECTION FIVE RESPONSIBILITIES
SECTION SIX FINANCIAL PROVISIONS
SECTION SEVEN LEGAL CONSIDERATIONS
SECTION EIGHT FORCE PROTECTION
SECTION NINE SECURITY AND DISCLOSURE OF INFORMATION
SECTION TEN COMMENCEMENT, DURATION AND TERMINATION
SECTION ELEVEN MODIFICATION AND INTERPRETATION
SECTION TWELVE RELATIONSHIP WITH NATIONAL AND INTERNATIONAL LAW
SIGNATURE
ANNEX
INTRODUCTION
The Government of the Republic of Finland, represented by the Ministry of Defence (MoD) as well as the Headquarters, Supreme Allied Commander Transformation (HQ SACT) and the Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE), hereinafter referred to as the Participants:
HAVING REGARD to the provisions of the North Atlantic Treaty, dated 4 April 1949, and in particular Article 3 thereof;
HAVING REGARD to the Partnership for Peace Framework Document Issued by the Heads of State and Government Participating in the Meeting of the North Atlantic Council (Framework Document), dated 10 January 1994;
HAVING REGARD to the provisions of the Agreement between the Parties to the North Atlantic Treaty regarding the Status of their Forces (NATO SOFA), dated 19th June 1951, the Protocol on the Status of International Military Headquarters set up pursuant to the North Atlantic Treaty (Paris Protocol), dated 28 August 1952, the Agreement among the States Parties to the North Atlantic Treaty and the Other States Participating in the Partnership for Peace regarding the Status of their Forces (PfP SOFA), dated 19 June 1995, the Additional Protocol to the Agreement among the States Parties to the North Atlantic Treaty and the Other States Participating in the Partnership for Peace regarding the Status of their Forces (Additional Protocol to the PfP SOFA), dated 19 June 1995, and including the Further Additional Protocol to the Agreement among the States Parties to the North Atlantic Treaty and the other States participating in the Partnership for Peace regarding the Status of their Forces (Further Additional Protocol to the PfP SOFA), dated 19 December 1997;
HAVING REGARD to the provisions of the Security Agreement between Finland and the North Atlantic Treaty Organization, dated 22 September 1994 and the Administrative Arrangement for the Protection of Classified Information Exchanged between the Government of the Republic of Finland and the North Atlantic Treaty Organization, dated 3 July 2012.
HAVING REGARD to the concept of deploying NATO forces and coalition forces under NATO command and control to or through the territory of the Republic of Finland during periods of peace, crisis, emergency, and conflict in support of NATO military activities;
HAVING REGARD to the concept of exercises and operations anticipated to take place with NATO, Partnership for Peace (PfP) and other NATO-led forces;
AND IN CONSIDERATION of the needs of the Republic of Finland, hereinafter called the Host Nation, and the needs of the Allied Command Operations (ACO), and the Allied Command Transformation (ACT) hereinafter referred as the Strategic Commands (SCs);
THE PARTICIPANTS HAVE REACHED THE FOLLOWING UNDERSTANDING:
SECTION ONE
1. DEFINITIONS
For the purposes of this MOU and its follow-on documents the following definitions apply:
1.1 Forces. All components of a NATO-led force, to include all personnel, animals, material, and provisions, together with any civilian components of such forces as defined in the NATO SOFA, Paris Protocol and PfP or other nations participating under the NATO lead. The term also includes all ships, aircraft, vehicles, stores, equipment, and ammunition, as well as all air, land and sealift movement resources, together with their support services including contractors deploying or supporting the force.
(NATO) Contractors. Non-Finnish businesses, individuals and entities, who are not resident in the territory of Finland, who are employed by NATO, NATO Member States, and non-NATO nations contributing to NATO-led operations, and who are providing goods and/or services of whatever nature in the territory of Finland to NATO within the framework of operations, exercises, experiments or similar-NATO-led military activities. This includes contractors employees as well as sub-contractors and their employees acting within the framework of the operation but it does not include local contractors, their employees, subcontractors and their employees.
1.2 NATO Military Activities. Military actions including exercises, training, operational experimentation and similar activities, or the carrying out of a strategic, tactical, service, training, or administrative military mission performed by forces; the process of carrying on combat, including attack, movement, supply and manoeuvres needed to gain the objectives of any battle or campaign.
1.3 NATO Commander. A military commander in the NATO chain of command.
1.4 NATO Organisations. Headquarters and organised units of forces under NATO command and control.
1.5 International Military Headquarters. International Military Headquarters in the NATO integrated command structure or that have been granted that status by the NAC/DPC. This includes activities that may be temporary detachments or units of the Headquarters.
1.6 National Headquarters. Headquarters of national forces under NATO command and control.
1.7 Multinational Headquarters. Headquarters with personnel from more than one nation formed by agreement of participating nations and under NATO command and control.
1.8 Sending Nations (SNs). Those nations and International Military Headquarters or its elements deploying to the territory HN in support of NATO military activities.
1.9 Host Nation (HN). The Republic of Finland.
1.10 Strategic Commanders or Commands (SCs). The Supreme Allied Commander Europe (SACEUR), the commander of Allied Command Operations (ACO), and the Supreme Allied Commander Transformation (SACT), the commander of Allied Command Transformation (ACT).
1.11 Host Nation Support (HNS). The civil and military assistance rendered in peace, emergencies, crisis and conflict by a Host Nation to allied forces and organisations, which are located on, operating in or transiting through the Host Nation's territory, territorial waters or airspace.
1.12 Force Protection (FP). All measures taken and means used to minimise the vulnerability of personnel, facilities, equipment and activities to any threat and in all situations, to preserve freedom of action and the operational effectiveness of the force.
1.13 Expenses. Those expenditures associated with the establishment, support and sustainment of national, multinational or International Headquarters, forces or NATO organisations. For the purposes of this MOU and its follow-on documents:
a. NATO Common Costs. Those expenses agreed in advance to be the collective responsibility of the Alliance.
b. Shared Costs. Those expenses agreed in advance to be the shared responsibility of more than one nation. Shared Cost arrangements are usually based on a formula detailed in the relevant Technical Arrangement and/or Joint Implementation Arrangements.
c. Direct National Costs. Those expenses considered the responsibility of a single SN.
1.14 NATO Common Funding. Funds provided by NATO nations and made available upon approval through NATO budgets for Common Costs incurred during the conduct of the NATO military activity specified therein.
1.15 Note of Accession (NOA). A document indicating the intent of a SN to participate in arrangements for HNS under the provisions of this MOU for a specified NATO-led military activity.
1.16 Statement of Intent (SOI). A document indicating a SN's intent to participate in arrangements for HNS under the provisions of this MOU, but subject to certain specific reservations. The HN will confirm whether or not the reservations are acceptable for the provision of HNS.
1.17 Technical Arrangement (TA). A follow-on bilateral arrangement for a specified NATO military activity. It details the responsibilities and procedures for the provision of HNS by the HN to the NATO Commander and SN(s).
1.18 Joint Implementation Arrangement (JIA). A follow-on bilateral arrangement that establishes the commitment between the signatories concerning the provision and receipt of HNS. It includes detailed information on the required and offered support, site-specific procedures for implementation and reimbursement or payment terms.
1.19 Joint Host Nation Support Steering Committee (JHNSSC). A committee established on an ad hoc basis and co-chaired by the HN and NATO Commander. The committee, comprised of authorised representatives from all SNs, the HN and NATO Commander(s), will meet to coordinate the necessary amplifying arrangements regarding HNS, such as the TA and JIA(s), as appropriate.
1.20 Operational Sites. Sites situated in the territory of the HN for the purpose of operational and/or logistics support to the force for NATO-led military activities. These sites are detachments of a Strategic Command under the command and control of the NATO Commander.
1.21 The Participants are aware of that unless a meaning is specified within this MOU, for NATO the NATO Glossary of Terms and Definitions (AAP-6) will apply.
SECTION TWO
2. PURPOSE
2.1 The purpose of this MOU is to establish policy and procedures for the establishment of operational sites and the provision of HNS to NATO forces in, or supported from the HN, during NATO military activities.
2.2 This MOU and its follow-on documents are intended to serve as the basis for planning by the appropriate HN authority and by NATO Commanders anticipating HNS arrangements for a variety of NATO military activities. These missions include those for which deploying forces have been identified and those for which forces are yet to be identified.
SECTION THREE
3. SCOPE AND GENERAL ARRANGEMENTS
3.1 The provisions of the, NATO or PfP SOFA, Paris Protocol and the Further Additional Protocol and any other relevant agreements as may be in force between the Supreme Headquarters and HN, will apply to all NATO-led military activities.
3.2 The HN recognises operational sites set up under implementation of this MOU to be detachments of the establishing Supreme Headquarters and the activities of such detachments to be undertakings of the Supreme Headquarters. The sites to be established will be identified in follow-on documents. Command and control arrangements will be assigned in applicable operational plans.
3.3 This MOU is intended to be in accord with NATO doctrine and policy and provides an umbrella arrangement and structure for HNS.
3.4 The HN will provide support within its fullest capacity, subject to availability and within the practical limitations of the circumstances that then exist, to the forces deployed on NATO-led military activities. The details of this support will be addressed in follow-on documents.
3.5 The provisions of this MOU apply in peace, emergencies, crisis and conflict or periods of international tension as may be jointly determined by the appropriate HN and NATO authorities.
3.6 While SNs are encouraged to participate in NATO military activities and to accept the provisions of this MOU as the umbrella document under which HNS is provided by the HN, separate bilateral agreements with individual nations may be taken into account by the HN on a case-by-case basis.
3.7 The HN and SCs may designate representatives to negotiate follow-on documents that support and amplify this MOU.
3.8 NATO military activities supported by this MOU may require multinational support air operations by fixed wing aircraft and helicopters, and in the case of ports, by merchant and military support vessels. The HN acknowledges that movement of such aircraft, helicopters, ships and their crews in and through HN territorial areas, will take place under a general clearance for the duration of the NATO military activity. The HN will administer/control all aspects of such a clearance.
SECTION FOUR
4. REFERENCE DOCUMENTS
Reference documents that may be applicable to this MOU are contained at Annex A.
SECTION FIVE
5. RESPONSIBILITIES
Within the provisions of this MOU:
5.1 Host Nation
a. During development of follow-on documents and as changes occur, and following completion of these documents, the HN will provide timely notice to the appropriate NATO Commander concerning the availability or any deficiencies of HNS capabilities. The HN takes note that NATO planners rely on the developed follow-on documents to this MOU and require timely notice of planned changes to the national establishment and capabilities.
b. In order to provide support, the HN will make the necessary arrangements with sources of support, to include civil and commercial sources. Commercially procured support will be obtained via a competitive bidding process from the lowest compliant bidder.
c. The HN will keep the administrative and financial records necessary to establish reimbursement to the HN for resources provided to the forces. Records documenting transactions funded through NATO budgets will be made available to NATO as required for audit purposes.
d. The standard of goods and services supplied by the HN will be in accordance with the details set out in the follow-on documents.
e. The HN will retain control over its own HNS resources, unless control of such resources is released.
f. The HN will provide, in advance of any NATO military activity, a price list for any relevant or identified HN support.
g. The HN will invite SNs to accept the provisions of this MOU by either a Note of Accession or Statement of Intent.
h. The HN (in coordination with the NATO Commander) will provide to the force, medical and dental support by HN military personnel/facilities under the same conditions as provided to the HN military.
i. The HN will provide the procedures for the medical links between HN and SN, including medical POCs.
j. During development of follow-on documents, the HN will provide the NATO Commander with copies in English of any health, safety, environmental and agricultural regulations, which may apply to a NATO military activity, as well as any regulations in respect to the storage, movement, or disposal of hazardous materials.
k. The HN accepts that copies of SNs cargo manifests for equipment and supplies both for military and personal use in accordance with the NATO SOFA, will be sufficient documentation for Customs purposes.
5.2 NATO Commander
a. The NATO Commander will ensure, to the maximum extent possible, that follow-on documents specify the type, quantity, and quality of support required. It is noted that the mission and force structure cannot be specified before designation in an Operation Plan (OPLAN) an Operation Order (OPORD), or an Exercise Operational Order (EXOPORD). The NATO Commander will provide supplementary information necessary for HN planning as soon as practicable.
b. The NATO Commander will give timely notice of any change in circumstances to the HN and will propose modification of follow-on documents, as appropriate.
c. The NATO Commander will determine whether Common Funding is available and which requirements are eligible for Common Funding.
d. The NATO Commander will define and prioritise required HNS and approve the pricing for Common Costs.
e. The NATO Commander will ensure financial reimbursement to the HN for agreed HNS if paid for through Common Funding. In all other cases, the NATO Commander will aid so far as possible in the resolution of financial obligations between the HN and the SNs.
f. If SN requirements conflict with the NATO Commander's resource distribution priorities, the appropriate NATO Commander will resolve the conflict with the SNs involved.
g. The NATO Commander will identify personnel and other requirements for the operation of sites to be established in the HN.
h. The NATO Commander will facilitate standardisation of support requirements and costs during negotiations and/or at the JHNSSC.
5.3 Sending Nations
a. SNs may elect to participate in the structure and procedures for HNS by accepting the provisions of this MOU through a NOA or by issuing a SOI for a specified NATO military activity.
b. SNs will identify HNS requirements to the HN and responsible NATO Commander.
c. For Direct National Cost requirements, the SN will normally participate in negotiations for HNS during the JHNSSC or directly with the HN if a JHNSSC is not established. SNs will provide direct payment or reimbursement for HNS to the HN only for services provided from military sources unless other payment procedures are used as agreed. Under contractual arrangements made by the HN and the SNs, the support provided from commercial or civilian resources will be paid for directly by the SNs.
d. SNs will provide authorised personnel to participate in HNS discussions during the JHNSSC, if established.
e. SNs will report changes in HNS requirements to the HN and appropriate NATO Commander as they occur and shall submit revised HNS requirements and/or status reports.
f. SNs are responsible for the cost of any civilian medical or dental services rendered by the HN.
g. SNs must follow HN health, safety, environmental and agricultural regulations and procedures that have been identified for operational sites as well as any HN regulations for the storage, movement, or disposal of hazardous materials.
SECTION SIX
6. FINANCIAL PROVISIONS
6.1 As agreed in the NATO/PfP SOFA and/or Paris Protocol and/or Further Additional Protocol and/or mutual agreement and/or international convention, activities of International Military Headquarters, operational sites, NATO-owned and/or chartered vessels, aircraft, vehicles and POL provided to Forces will be free from all taxes, duties, state tolls, fees, and all similar charges.
6.2 The Paris Protocol and Further Additional Protocol which implement immunities and privileges regarding International Military Headquarters will be applied to any headquarters element, detachment that may deploy to HN following the implementation of a NATO military activity.
6.3 Equipment, supplies, products and materials temporarily imported and exported from HN territory in connection with a NATO military activity, are exempt from all duties, taxes and fees. Other customs procedures will be determined in accordance with the NATO or PfP SOFA, Paris Protocol and Further Additional Protocol, as applicable.
6.4 Where complete exemption from taxes, duties, fees, and similar charges is not possible for purchases performed from the HN domestic economy, charges will not be levied at a higher rate than applied to the HN Armed Forces All expenses should be processed with the least amount of accompanying administrative requirements.
6.5 Financial transactions, to include the transfer of funds and creation of accounts, at any private or governmental bank institution are to be conducted without acquiring governmental charges or governmental fees of any kind.
6.6 Final financial arrangements, particularly those related to NATO Common Funding, will likely only be determined just prior to the implementation of a NATO military activity. All financial arrangements negotiated beforehand must, however, be specific as to NATO's maximum financial liabilities. Expenses not specifically agreed to as being a NATO funded expense, prior to the expense being incurred, will not receive NATO Common Funding.
6.7 Follow-on documents will provide the initial basis for cost estimates and will serve as the basis for the categorisation of expenses as either NATO Common Costs (if applicable), Shared Costs, or Direct National Costs.
6.8 Where the NATO Commander determines that certain costs are both eligible and affordable for NATO Common Funding (from approved budget allocations) the appropriate SC will authorise Common Funding for those expenses and will either pay directly or reimburse the HN.
6.9 Where certain expenses are determined to be attributable to more than one nation, such expenses may be identified as Shared Costs and may, by the mutual agreement of the nations involved, be shared in accordance with a cost share formula approved in the TA or other follow-on documents.
6.10 Charges for civil and military materiel and services provided by the HN will not be levied at a higher rate than the HN Armed Forces is charged and will not include administrative or overhead surcharges, but may reflect adjustments due to delivery schedules, points of delivery, or similar considerations. Reimbursement will not be paid for support provided by military personnel.
6.11 The NATO Commander and SNs may contract directly with commercial suppliers for supplies, services or other support.
6.12 NATO-owned vehicles and SN military vehicles are self-insured and as such may operate without commercial insurance.
6.13 The HN will not incur any financial liability on behalf of the NATO Commander or the SNs, unless specifically requested to do so in advance by an authorised representative, and unless responsibility for payment of the expenses is agreed. Furthermore, no funds will be committed until the Supreme Headquarters or the SNs, as appropriate, approve the relevant follow-on documents and direct their implementation.
6.14 Funding has not been allocated in association with this MOU, and this document does not represent a specific funding obligation on the part of the NATO Commander or SNs. Detailed financial arrangements and reimbursement procedures will be specified in the follow-on documents.
6.15 Establishment of operational sites to support NATO military activities does not contemplate construction or rehabilitation of infrastructure.
SECTION SEVEN
7. LEGAL CONSIDERATIONS
7.1 The Supreme Headquarters will perform, or may delegate, legal actions essential for the performance of missions, including, but not limited to, the exercise of capacity to enter into contracts, engage in legal or administrative proceedings, and acquire and dispose of property.
7.2 The status of the forces deployed to the territory of the HN will be determined in accordance with the NATO or PfP SOFA, Paris Protocol and/or Further Additional Protocol.
7.3 Non-contractual claims arising out of, or in connection with, the execution of this MOU, will be dealt with in accordance with the provisions of the NATO or PfP SOFA .
7.4 Contract claims will be processed and adjudicated by the HN, through the process governing public contracts and in accordance with HN law, with reimbursement from the NATO Commander or SN, as applicable.
SECTION EIGHT
8. FORCE PROTECTION
8.1 Comprehensive and effective FP will be planned for NATO static headquarters and all similar military activities, and will be detailed in OPLANS, EXPIs or supplementary agreements, as appropriate. FP will be implemented in accordance with NATO policy and procedures and in a manner consistent with the NATO or PfP SOFA. Under no circumstances will the FP required or provided be contrary to the NATO or PfP SOFA or HN laws.
8.2 As appropriate, the HN will inform the SN and NATO Commander of its proposed FP measures, limitations and restrictions.
8.3 As appropriate, each SN is responsible for identifying and providing its FP requirements and limitations to the HN and NATO Commander.
8.4 In addition to those FP responsibilities detailed in NATO FP policy and procedures, the NATO Commander is responsible for coordinating all required and provided HN and SN FP as appropriate to the protection of the Force.
SECTION NINE
9. SECURITY AND DISCLOSURE OF INFORMATION
9.1 Classified information stored, handled, generated, transmitted or exchanged as a result of the execution of this MOU will be treated in accordance with the Security Agreement between Finland and the North Atlantic Treaty Organization and the Administrative Arrangement for the Protection of Classified Information Exchanged between the Government of the Republic of Finland and the North Atlantic Treaty Organization. Between Alliance Nations, classified information stored, handled, generated, transmitted or exchanged as a result of the execution of this MOU will be treated in accordance with C-M (2002) 49 "Security within the North Atlantic Treaty Organisation", dated 17 June 2002, in the respective authorised edition, including all supplements and amendments thereto and existing security agreements and arrangements.
9.2 Information provided by any Participant or SN to any other in confidence, and such information produced by any Participant or SN requiring confidentiality, will either retain its original classification, or be assigned a classification that will ensure a degree of protection against disclosure, equivalent to that required by the other Participant or SN.
9.3 Each Participant and SN will take all lawful steps available to it to keep free from disclosure all information exchanged in confidence, unless the other Participants and/or SNs consent to such disclosure.
9.4 To assist in providing the desired protection, each Participant or SN will mark such information furnished to the other in confidence with a legend indicating its origin, the security classification, the conditions of release, that the information relates to a specific NATO military activity, and that it is furnished in confidence.
9.5 Visits by personnel will be arranged in accordance with the procedures specified in C-M (2002)49, as amended.
9.6 All classified information subject to the provisions of this section will continue to be protected in the event of withdrawal by any participant or upon termination of the MOU.
SECTION TEN
10. COMMENCEMENT, DURATION AND TERMINATION
10.1 This MOU will become effective on the date of the last signature and remain in effect unless terminated by any Participant giving six months prior notice in writing to all other Participants.
10.2 All provisions of Sections 6, 7, and 9 will remain in effect in the event of withdrawal of any Participant or upon termination of this MOU until all obligations are fulfilled. SNs will fulfill all obligations in the event of any termination or withdrawal.
SECTION ELEVEN
11. MODIFICATION AND INTERPRETATION
11.1 This MOU may be amended or modified in writing by the mutual consent of all Participants.
11.2 Apparent conflicts in interpretation and application of this MOU will be resolved by consultation among Participants at the lowest possible level and will not be referred to any national or international tribunal or third party for settlement.
11.3 This MOU is signed in three copies in the English language.
SECTION TWELVE
12. RELATIONSHIP WITH NATIONAL AND INTERNATIONAL LAW
12.1 This MOU is not intended to supersede national law or international obligations by which the Participants are bound. The Participants will notify each other in case of any conflict arising from this MOU.
-
12.2 This MOU is not eligible for registration under Article 102 of the Charter of the United Nations.
The foregoing represents the understandings reached between the Government of the Republic of Finland, and the Headquarters, Supreme Allied Commander Transformation as well as the Supreme Headquarters Allied Powers Europe, upon the matters referred to herein.
For the Government of the Republic of Finland
JARMO LINDBERG
GENERAL,
CHIEF OF DEFENCE, FINNISH DEFENCE FORCES
Dated: 4 September 2014
Republic of Finland Statement
For the purpose of this MOU and its follow-on documents, the Republic of Finland does not recognize contractors as part of the force or civilian component as defined in the NATO/PfP SOFA and Paris Protocol/Further Additional Protocol.
For the Supreme Headquarters Allied Powers Europe
And for the Headquarters, Supreme Allied Commander Transformation
PHILIP M. BREEDLOVE
GENERAL, U.S. AIR FORCE
SUPREME ALLIED COMMANDER EUROPE
Dated: 4 September 2014
Supreme Headquarters Allied Powers Europe Statement
The Statement of the Republic of Finland is understood applicable in so far as NATO Military Activities remain functional in accordance with the North Atlantic Council mandate(s).
ANNEX A
REFERENCE DOCUMENTS
a. The North Atlantic Treaty, dated 4 April 1949.
b. Partnership for Peace Framework Document Issued by the Heads of State and Government Participating in the Meeting of the North Atlantic Council (Framework Document), dated 10 January 1994. (only for MOU with PfP nation)
c. Agreement among the Parties to the North Atlantic Treaty and Regarding the Status of their Forces, (NATO SOFA), dated 19 June 1951.
d. The Protocol on the Status of International Military Headquarters set up Pursuant to the North Atlantic Treaty, (Paris Protocol), dated 28 August 1952.
e. Agreement among the States parties to the North Atlantic Treaty and other States Participating in the Partnership for Peace regarding the Status of their Forces (PfP SOFA), dated 19 June 1995.
f. Additional Protocol to the Agreement among the States Parties to the North Atlantic Treaty and the Other States Participating in the Partnership for Peace regarding the Status of their Forces (Additional Protocol to the PfP SOFA), dated 19 June 1995.
g. Further Additional Protocol to the Agreement among the States Parties to the North Atlantic Treaty and the other States Participating in the Partnership for Peace regarding the Status of their Forces (Further Additional Protocol), dated 19 December 1997.
h. MC 319/2 - NATO Principles and Policies for Logistics.
i. MC 334/2 - NATO Principles and Policies for Host Nation Support (HNS).
j. Applicable NATO STANAGs and Policy Directives for Logistics Support, Force Protection and Financial Reimbursement.
k. C-M(2002)49 – Security within NATO, dated 17 June 2002
l. BI-SC Directive 15-3 Preparation of International Agreements.
m. AJP-4.5 (B) - Allied Joint Doctrine for Host Nation Support and Procedures.
n. CM(2002)50 – Protection Measures for NATO Civil and Military Bodies, Deployed NATO Forces and Installations (Assets) Against Terrorist Threats.
o. BI-SC Force Protection Directive 80-25, 01 January 2003
p. BI-SC Functional Planning Guide for Force Protection
q. AAP-6 – NATO Glossary of Terms and definitions

Käyttäjän veikkohuuska kuva
Veikko Huuska
Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen

Tästä linkistä löytyy suositus, kuinka valtiosopimuksia käännetään. Tämän sopimuksen suhteen ei tätä suositusta noudatettu.

Käyttäjän MauriNygard kuva
Mauri Nygård

"Valtiosopimusten suomentaminen, suositus 7.1.2013" on paperisenakin edessäni. Mielestäni tällaisessa kansalaiskäännöksessä kaiken ei tarvitse olla prikulleen samalla tavalla kuin suosituksessa, kunhan asia on sama ja ilmaistu siten, että tavallinen kansalainen sen ymmärtää. Saman lauseen voi kääntää lähes lukemattomalla eri tavalla ja silti kaikki ovat oikein. MoU esimerkiksi on mielestäni sopimus eikä mikään pöytäkirja.

Silti olisi suorastaan luonnotonta ja epäinhimillistä, mikäli tämänkaltaiseen käännöstyöhön ei sisältyisi jokin tai joitakin oikeita pikkuvirheitäkin. Niistä voi mielellään huomauttaa nyt, niin korjaamme asian pian julkaistavassa pamflettikirjassa, mihin myös tämä käännös sisältyy.

Virhe ei ole se, miten on käännetty selkosuomeksi Naton vastaus Suomen varaumaan. Nimimerkki Mononen on tässä puhunut Suomen varaumasta sivuuttaen oleellisimman eli sen, mitä Nato siitä sanoo. Natolla on varauma Suomen varaumaan vastatessaan ja se varauma tarkoittaa, että otamme tuon Suomen varauman palkkasotilaiden käytöstä huomioon niin kauan, kunnes Naton ylin johto toisin määrää. Naton neuvosto kokoontuu viikottain tai kerran kahdessa viikossa.

Käyttäjän MauriNygard kuva
Mauri Nygård

MoU-sopimuksessa on paljon vähemmän tärkeää ja jotkut lauseet hyvinkin tärkeitä. Seuraava kohta on ihan tärkeimmästä päästä:

"3.3. Tämän yhteisymmärryssopimuksen on tarkoitus olla yhtäpitävä (in accord with) NATO-doktriinin ja käytäntöjen kanssa ja määrittää puitesopimuksen ja rakenteen isäntämaatuelle."

Natolla on mallit/doktriinit myös jatkosopimuksille. Siellä Naton periaatteissa mm. todetaan, että joukkojen tulemisesta isäntämaahan päätetään isäntämaan kanssa yhdessä tai sitten Nato päättää yksin.

Naton saapumisesta isäntämaan pyynnöstä ei tietenkään ole kysymys, vaikka valtiojohtomme on sellaista tiedotellut. Isäntämaatuki tarkoittaa tukea Natolle, ei Naton tukea isäntämaalle. Siis esimerkiksi, jos tulee sotatila Naton ja Venäjän välillä, niin Suomen tulee tukea Suomen kautta tapahtuvaa Naton hyökkäystä Pietariin.

Pietari on nyt pussin perällä ja Suomenlahden molemmat rannat Naton valvonnassa. Enpä haluaisi asua kriisin puhjetessa etelärannikolla, mutta onhan niitä strategisesti tärkeitä kohteita muuallakin maassa.

Kyllä MoU pitää irtisanoa välittömästi ja rikolliset pitää saattaa edesvastuuseen. Kunpa äänestäjät tajuaisivat asian tärkeyden. Valtamedian harhaanjohdattelusta huolimatta.

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen

Kerran vielä:

# 43.:

The Statement of the Republic of Finland is understood applicable in so far as NATO Military Activities remain functional in accordance with the North Atlantic Council mandate(s).

Tässä ilmaisu "the North Atlantic Council mandate(s)" viittaa mandaattiin eli valtuutukseen tai toimeksiantoon, jolla Pohjois-Atlantin neuvosto osoittaa joukkojaan varusteineen yhteiseen sotilaalliseen toimintaan Suomen kanssa, kuten vaikkapa harjoituksiin.

Pohjois-Atlantin neuvoston antaessa mandaatin, se ei ole voimassa ikuisesti eikä epämääräisesti vaan määräajan, joka ilmoitetaan tätä mandaattia annettaessa.

Ilmaisu "in so far as NATO Military Activities remain functional in accordance with the North Atlantic Council mandate(s)" tarkoittaa "niin kauan kuin mandaatin mukaisesti NATOn sotilaallinen toiminta jatkuu". Kun mandaatti on päättynyt, kaikki siihen liittyvä ohjeistuskin päättyy.

Kaikissa tämän MoU:n mukaan tehtävissä jatkoasiakirjoissa siis NATO tunnustaa Suomen varauman noudatettavaksi ("is understood applicable") aliurakoitsijoiden osalta.

Tämän MoU:n tekstin ovat hyväksyneet ja allekirjoittaneet molemmat osapuolet -- siksi siitä poikkeaminen ei voi tapahtua vain toisen osapuolen yksipuolisella päätöksellä. Väite "kunnes Naton ylin johto toisin määrää" on tahallinen propagandistinen vale, jolla ei ole mitään tekemistä isäntämaasopimuksen kanssa, mutta Nygård näyttää olevan siihen valeeseen kiimassa.

Eipä sillä, että aliurakotsijoiden asemaan liittyvä varauma itsessään olisi mikään varsinaisesti maata mullistava kysymys, mutta on kuvaavaa, miten yllä nähtävästi jonkun muun kuin kääntäjän keksimä, sulkujen sisään heitetty pukinsorkka ("Selkosuomeksi:") yrittää väittää perättömyyksiä Pohjois-Atlantin liitosta organisaationa, joka mukamas jyrää sopimuskumppaniensa näkemykset yksipuolisesti.

Ei, kyseessä ei ole nyt Varsovan liitto -- Pohjois-Atlantin liitto eli NATO ei sovella samanlaisia käytäntöjä sopimuksiinsa.

Ja kaikki NATO-kammoisten vainoharhat siis osoittautuivat pelkäksi kuplaksi! Tässä käsikirjan luonteisessa paperissa ei todellakaan ole salajuonia eikä Suomen itsemääräämisoikeuden rajoituksia, vaan siinä sovitaan, miten toimitaan käytännössä silloin kuin toimitaan yhdessä.

# 44.:

"Natolla on mallit/doktriinit myös jatkosopimuksille. Siellä Naton periaatteissa mm. todetaan, että joukkojen tulemisesta isäntämaahan päätetään isäntämaan kanssa yhdessä tai sitten Nato päättää yksin."

Ole hyvä ja anna tälle "tai sitten Nato päättää yksin" -väitteellesi NATO:n dokumentista englanninkielinen alkuperäislähde ja ohjeistuksen numero.

"Siis esimerkiksi, jos tulee sotatila Naton ja Venäjän välillä, niin Suomen tulee tukea Suomen kautta tapahtuvaa Naton hyökkäystä Pietariin" on ikävä kyllä Mauri Nygårdin väärinkäsitys tai vale, sillä sehän olisi ristiriidassa Suomen lainsäädännön kanssa eikä siten MoU:n kohdan 12.1. mukaan voi päteä.

Käyttäjän MauriNygard kuva
Mauri Nygård Vastaus kommenttiin #45

Paitsi, että syyllistyn ajatusrikokseen, niin saatan nyt syyllistyä myös rikokseen Natoa vastaan, kun julkaisen alimmaisessa kappaleessa yllytyksestäsi pätkän Naton doktriinista. Kovin mielekkäältähän tämä keskustelu ja jankkaaminen ei tunnu, kun vaikutelma on, että keskustelen Naton propagandaosaston kanssa. Huomattava siis on, että nämä doktriinit sisältyvät Suomen hyväksymään MOU-sopimukseen. Väännäpäs siis taas tämäkin englanniksi oleva päälaelleen.

No kerran vielä: Naton neuvosto kokoontuu näkemieni tekstien mukaan vähintään kerran kahdessa viikossa. Silloin aina Suomessa toimiville joukoille voidaan antaa uudenlainen mandaatti ja perua aikaisemmat. Kysehän on sodasta.

Tietenkään Suomen MOUta ei pitäisi olla lainkaan olemassa, sillä se on lähtökohdiltaan laiton, mm. Venäjä-sopimuksen vuoksi. Äärioikeistolainen valtaklikkimme on tehnyt tietoisen rikoksen lähtien siitä, että ei Suomen lakia ole tarvinnut viime vuosikymmeninä aina muulloinkaan kunnioittaa.

Ajatellaanpa (niiden kanssa, jotka haluavat ajatella) Nato-jäsenyyden perusasetelmaa. Keitä vastaan tänne Nato-joukkoja haalitaan? Vaihtoehtoja on vain kaksi, sillä muissa naapurimaissamme on jo Nato sisällä. Ruotsiinko aiomme hyökätä tai hyökkääkö Ruotsi Suomeen?

No ei tietenkään, Venäjää vastaanhan tässä koko ajan toimitaan. Ja Venäjä-sopimusta vastaan.

Russofoobikot haluavat rautaa rajalle ja USA:n sotateollisuus iloitsee.

Valtamedissamme harjoitettu propaganda on yksipuolisuudessaan ja törkeydessään jo sotapropagandaa, kuten ennen toista maailmansotaa. Kyllähän siihen itänaapurikin on jo reagoinut. Pietari on nyt pussinperällä kuten toisessa maailmansodassa, mikä varmasti muistetaan Venäjällä. Äänestäjien pitäisi tajuta, että muutos tähän tulee vain eduskuntapuolueiden ulkopuolelta.

No alla nyt tekstejä englanniksi. Jatkan kirjoittamista tulevassa pamfletissa. Ehkä joskus muuallakin.

3. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, used commercially, adapted, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photo-copying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher. With the exception of commercial sales, this does not apply to member nations and Partnership for Peace countries, or NATO commands and bodies.

The enclosed Allied Joint Publication AJP-4.5 EDITION B VERSION 1, ALLIED
JOINT DOCTRINE FOR HOST NATION SUPPORT, which has been approved by the
nations in the LCEG(S), is promulgated herewith. The agreement of nations to use this publication is recorded in STANAG 2234.

Annex E
1.5 HNS Mission

At a time mutually agreed to by the nations involved, or upon NATO
declaration, the HN will provide HNS in order to fulfill all actions necessary to support allied forces in its territory.

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen Vastaus kommenttiin #46

"Naton neuvosto kokoontuu näkemieni tekstien mukaan vähintään kerran kahdessa viikossa. Silloin aina Suomessa toimiville joukoille voidaan antaa uudenlainen mandaatti ja perua aikaisemmat. Kysehän on sodasta."

Vaikka Naton neuvosto kokoontuisi joka päivä, asia ei siitä muutu miksikään. Suomen allekirjoittamassa MoU:ssa todetaan yhteisesti, että kunkin mandaatin ajaksi on voimassa se varauma, jonka Suomi on tehnyt aliurakoitsijoiden asemasta. Piste. Suomen ja Naton yhteisesti neuvottelujen jälkeen sopima yhteisymmärryspöytäkirja ei muutu vain toisen osapuolen allekirjoituksella.

"Kysehän on sodasta." - ??? Tietääkseni ei Nato eikä Suomi ole sodassa. Siis mihin sotaan viittaat?

"Suomen MOUta ei pitäisi olla lainkaan olemassa, sillä se on lähtökohdiltaan laiton" - Ehdotan, että kysyt tästä oikeuskanslerilta. Hänen tehtävänsä on valvoa valtioneuvoston toimien lainmukaisuutta, ja hänellä on läsnäolo- ja puheoikeus valtioneuvoston istunnoissa. Hän myös antaa lainopillisia neuvoja valtioneuvostolle ja ottaa vastaan kansalaisten kanteluja lainvastaisesta viranomaistoiminnasta. Palataan MoU:n lailllisuutta koskevaan asiaan sen jälkeen, kun Sinulla on siitä jotain uutta kerrottavaa oikeuskanslerin kannanoton pohjalta.

* * *

Ylläolevat (# 46.) englanninkieliset tekstit eivät liity lainkaan siihen väittämääsi (# 44.), että Nato voisi muka yksipuolisesti päättää Suomen valtioalueen käytöstä isäntämaasopimuksen nojalla.

Fraasi, joka alkaa sanoilla "No part of this publication..." on tavanomainen viittaus painotuotteen tekijänoikeuksiin. Seuraava kappale on viittaus isäntämaasopimusten voimaan saattamiseen sekä asiakirjaan, johon on kirjattu sopimusasiakirjan hyväksyneet maat.

Annex E -otsikoitua osaa ei sisälly lainkaan Suomen ja Naton väliseen isäntämaasopimukseen. Myös IPU:n toimesta suomennetun tekstin Osan 4. mukaisesti siihen liittyvät asiakirjat sisältyvät kaikki Annex A:han ("Viiteasiakirjat, jotka voivat soveltua tähän yhteisymmärryssopimukseen, ovat Liitteessä A."). Mitään sellaista kohtaa niissä EI OLE, joka antaisi Natolle päätösvallan esimerkiksi Suomen valtioalueen käytöstä.

Yllä (# 46.) siteerattua englanninkielistä asiakirjaa AJP- 4.5, ALLIED JOINT DOCTRINE FOR HOST NATION SUPPORT, EDITION B VERSION 1, MAY 2013, on käytetty pohjana valmisteltaessa Suomen isäntämaasopimusta, mutta sitä ei sellaisenaan sovelleta Suomen kanssa. Siinä on kylläkin kohta ANNEX E, TEMPLATE FOR HNS TECHNICAL ARRANGEMENT (TA), eli asiakirjapohja isäntämaatuen teknisestä järjestelystä Naton operatiivisen johdon ja isäntämaan puolustusministeriön välillä. On huomattava, että asiakirjapohja on laadittu siten, että sitä voidaan käyttää MYÖS Naton jäsenmaiden kesken yhteiseen puolustukseen valmistauduttaessa -- mistä ei tietenkään ole kyse Suomen kanssa, joka on järjestön ulkopuolinen rauhankumppani.

Asiakirjapohja soveltuu hyvin erilaisiin sopimusjärjestelyihin. Se sisältää osassa yksi otsikolla 1. Yleistä, seuraavat alakohdat: 1.1 Tarkoitus ja laajuus, 1.2 Määritelmät, kirjainlyhenteet ja lyhennykset, 1.3 Viiteasiakirjat, 1.4 Tilanne, 1.5 Isäntämaan tehtävät, 1.6 Toimeenpano, 1.7 Johtaminen ja valvonta, 1.8 Vastuut.

Kohta 1.5 HNS Mission (Isäntämaan tehtävä) ei päde asiayhteydestään irrotettuna, eikä varsinkaan Suomeen tai muihin Naton ulkopuolisiin maihin, kuten Nygård yrittää väittää, vaan se on luettava sitä edeltävien kohtien 1.1 - 1.4 asiayhteydessä (mitä yleisluonteisesta tekstipohjasta ei ilmene). Varmaankin kohta 1.4 Tilanne määrää aivan ratkaisevasti, mitkä ovat kulloisetkin 1.5 Isäntämaan tehtävät. - Tällaisia sopimuskohtia EI SISÄLLY Suomen kanssa laadittuun ja allekirjoitettuun, voimassa olevaan isäntämaasopimukseen.

Sen verran vastinetta todellisuudessa on Nygårdin kirjoituksessa # 46., ettei voi sanoa kyseessä olevan hatusta vedetyn valeen, vaan tällä kertaa aivan todellisuudessa julkaistun, mutta kuitenkin Suomeen liittymättömän tekstipohjan, jota on propagandan tarkoituksessa väärin sovellettu muka "Naton periaatteena" asiayhteyteen, johon se ei liity.

Käyttäjän MauriNygard kuva
Mauri Nygård Vastaus kommenttiin #47

Kommentissa 44 näytin tämän kohdan solmitusta sopimuksesta.

"3.3. Tämän yhteisymmärryssopimuksen on tarkoitus olla yhtäpitävä (in accord with) NATO-doktriinin ja käytäntöjen kanssa ja määrittää puitesopimuksen ja rakenteen isäntämaatuelle."

Kommentissa 46 näytin sitten yhden Naton doktriinin, jonka kanssa siis solmitun MOUn pitää olla yhtäpitävä. Nato voi yksin päättää tulla maahan ja vaatia tukea Suomelta. Ja HN on suomeksi isäntämaa.

Siis vielä: tukea pitää antaa, vaikka Nato tulisi maahan pelkän oman päätöksensä, selityksensä tai julistuksensa, deklaraation, perusteella. Jos vaikka päättäisi hyökätä Pietariin ja tarvitsisi siihen Suomen maaperää ja muuta apua Suomelta, isäntämaatukea. Näin Naton johdolla on sotatilanteessa täysi mahdollisuus ja oikeus tehtyä sopimusta lukea. Ihan sama, miten joku sopimusta Suomessa tulkitsisi.

Poliittiseen ja poliittisesti valittuun oikeuskansleriin vetoaminen menee jo rankan huumorin puolelle. Eiväthän he ole estäneet aiempiakaan hallitusten laittomuuksia. Esimerkiksi päätöstä EU-jäsenyydestä tai markasta luopumista. Perustuslakimme on pitkään saanut olla ristiriidassa tehtyjen päätösten kanssa, sillä meillähän ei ole perustuslakituomioistuinta.

Käyttäjän kyy kuva
Mark Andersson

Eihän tämä mikään virallinen käännös voikaan olla. Turha kai tällaista olisi tehdäkään, ellei valtionjohto katsoisi tarpeelliseksi pimittää tietoa kansalaisilta. Jos kyseessä ei olisi harhautus, suomennos olisi saatu jo ennen päätöksiä. Virallinen käännös.

Tietenkin jos joku havaitsee epätarkkuuksia tai väärinymmärryksiä tässä käännöksessä, siitä pitää ilmoittaa IPUlle.

Tämä on juuri sitä kansalaisaktivismia, mitä tähän maahan kaivataan. Siitä kiitos.

Esa Härkönen

Tämähän on vain uudelleentoisinto vanhasta tutusta YYA-sopimuksesta. Suomi on nyt rähmällään Natoon, kun se oli ennen rähmällään Neuvostoliittoon. Ei mitään uutta taivaan alla. Suomi ei ole vielä valmis itsenäisyyteen, ennen kuin sen kansa oppii olemaan itsenäinen. Valitettava tosiasia. Isoveli pitää olla aina. 90-luvun alussa sai hengähtää poliittisesta helpotuksesta ja sai tuntea elävänsä vapaassa ja itsenäisessä suomen tasavallassa, mutta se oli se muutama vuosi...

Käyttäjän jheyno kuva
Jouko Heyno

Keskeistä tässäkään ei ole sopimusteksti, joka on toisarvoinen. Ensisijaista on, KUKA tuon sopimuksen Suomen puolesta allekirjoitti - ja millä valtuuksilla.

Vasta sen selvittämisen jälkeen on itse sopimustekstillä merkitystä.

Käyttäjän fazerinsini kuva
Jouni Suonsivu

Jouko, totta. Keskeistä on myös se, että valtiovaltaa ei kiinnostanut saattaa sopimustekstiä kansalaisten luettavaksi maamme virallisilla kielillä. Niinpä työn teki IPU.

Käyttäjän jheyno kuva
Jouko Heyno

Teksti paljastaa vastaansanomattomasti, että Suomea kansaivälisesti sitovan sopimusasiakirjan on allekirjoittanut Puolustusvoimien komentaja, jolla ei viran puolesta tuollaiseen valtuukaisa ole. Kuitenkin, aivan kansainvälisen oikeuden periaatteiden mukaan, vastapuolella (NATO) ei ole velvoitetta selvittää asiaa.

Tällainen toiminta siis täyttää kiistatta lain tarkoittamat virkarikoksen tunnusmerkit. Kysymykseen tulee jopa mahdollinen valtiopetos.

Tutkiiko kukaan asiaa? Vai "jyrähdelläänkö" vain, niin kuin Kakon Salolainen MOTssa?

Toimituksen poiminnat