Antti Pesonen Tasapainoa etsimässä

Euro on tullut kalliiksi monella tavalla

Presidenttiehdokas Paavo Lipponen varoittaa eurosta luopumisen tulevan

kalliiksi. Pääministeri Katainen ja valtiovarainministeri Urpilainen väittävät

omaan rahaan palaamisen merkitsevän lamaa. Perusteluja näille väitteille

ei ole kuultu.Euron ja EU:n horjuessa itse aiheuttamassaan kriisissä on syytä vilkaista

lähihistoriaan. Josko sieltä löytyisi Suomen osalta jotakin huomionarvoista

nykyisen kriisin ratkaisemiseen ja siihen, mikä on tullut kalliiksi.Euron käyttöönotosta päätettiin Suomessa merkillisellä tavalla. Eduskunta

päätti marraskuussa 1994 Suomen liittämisestä Euroopan unioniin

2/3 enemmistöllä. Eduskunta liitti jäsenyyspäätökseen ponnen -

päätöslauselman - jonka mukaan euron mahdollisesta käyttöönotosta

päätetään eduskunnassa myöhemmin erillisen lakiesityksen pohjalta.Tuota lakiesitystä ei ole koskaan eduskuntaan tuotu. Markan käytöstä

luopumisesta ja euron käyttöönotosta ei ole olemassa Suomessa säädettyä

lakia.Euroon siirtymisestä päätettiin v. 1998 eduskunnan yksinkertaisella (!)

enemmistöllä. Päätös tehtiin samalla kun eduskunta äänesti hallituksen

luottamuksesta. Silloinen pääministeri Paavo Lipponen ja valtiovarainministeri

Sauli Niinistö olivat keskeiset henkilöt. Heidän mukaansa päätös euroon

siirtymisestä oli tehty jo marraskuussa 1994 - vaikka tuolloin eduskunta

erikseen päätti, että europäätös tehdään myöhemmin!Europäätöksen aikaan tehtyjen kyselyjen mukaan enemmistö suomalaisista

olisi halunnut kansanäänestyksen markasta luopumisesta ja enemmistö olisi

myös torjunut euron. Kansanäänestystä ei järjestetty, toisin kuin Ruotsissa ja

Tanskassa, joissa kansalaiset äänestivät oman rahan puolesta. Nyt Suomi

on Pohjoismaista ainoa omasta rahastaan luopunut euromaa.Europäätöstä v. 1998 tehtäessä Suomen perustuslakiin oli kirjattu, että

"Suomen rahayksikkö on markka". Samaan perustuslakiin oli kirjattu, että

perustuslain muuttaminen kiireellisenä - eli ilman kahden päätöksen välillä

pidettäviä eduskuntavaaleja - vaatii 5/6 enemmistön. Tästä huolimatta

päätös markasta luopumisesta ja euroon siirtymisestä tehtiin eduskunnan

yksinkertaisella enemmistöllä. Perustuslakia muutettiin myöhemmin

sellaiseksi, että siinä ei enää mainita mitään Suomessa käytettävästä

rahasta.Kaiken tämän on eduskunta itse, siis sen perustuslakivaliokunta todennut

lailliseksi. Kuinkas muutenkaan. Pukki on kaalimaan vartijana, kun maasta

puuttuu puolueista riipumaton perustuslakituomioistuin.Oma lukunsa on, että eduskunnalla ei ollut laillista oikeutta luovuttaa

perustuslain mukaan Suomen kansalle kuuluvaa ylintä valtaa ja eduskunnalle

kuuluvaa lainsäädäntövaltaa EU:lle. Tätä päätös EU:hun liittymisestä

kuitenkin merkitsi.Euro ja EU-jäsenyys ovat siis tulleet Suomelle kalliiksi demokratian ja

laillisuuden kannalta. Perustuslaki on poljettu maan rakoon, kun sitä on rikottu

ja tulkittu mielivaltaisesti. Demokratia on muutettu näennäisdemokratiaksi.

Kansalaisten valitsemista edustajista suuri osa samaistuu enemmän

taloudelliseen eliittiin - EU:n taustavoimiin - kuin äänestäjiinsä.Suomi saatettiin "eurokuntoon" Lipposen hallitusten aikana 1990-luvun

lopulla. Suomen piti täyttää EU:n talous- ja rahaliiton, EMU:n

lähentymiskriteerit. Yksi niistä oli julkisen talouden velkaantumisaste, jonka

piti olla alle 60 prosenttia kokonaistuotannosta.Suomi täytti kaikki vaatimukset toisin kuin esim. Italia ja Belgia. Kreikasta

puhumattakaan. Euro oli ja on poliittinen hanke. Se piti saada pystyyn. Jos

lähentymiskriteereistä olisi pidetty kiinni, euroaluetta ei olisi saatu

kasaan. Turhaan ei saksalaislehdissä iloittu Suomen EU-jäsenyyttä suurilla

otsikoilla "Tervetuloa maksajat!" Suomalaiset ovat toden totta maksaneet.Suomessa eurokunto saavutettiin mm. leikkaamalla valtion kunnille

maksamat valtionosuudet puoleen. Tämän lisäksi kunnille siirrettiin uusia

tehtäviä. Valtio vetäytyi rahoitusvastuustaan. Seurauksena oli kuntien

rahoituskriisi sekä terveydenhoidon, koulutuksen ja sosiaaliturvan jatkuva

leikkaaminen. Eriarvoisuus ja köyhyys kasvoivat voimakkaasti. Kunnat

korottivat pakon edessä veroprosenttejaan ja erilaisia maksuja samalla kun

valtiovalta toteutti EU:n ohjaamaa politiikkaa ja myi valtion omaisuutta

pilkkahintaan ulkomaisille sijoittajille.Euro kallistui alkutaipaleellaan jopa 80 prosenttia suhteessa muihin

valuuttoihin. Tämä oli myrkkyä Suomen viennille ja vaikeutti myös

kotimarkkinoilla toimivien yritysten asemaa kun tuonti oli edullista.Kun valuutan arvoon ei ole voitu vaikuttaa, on jousto tapahtunut työttömyyden

lisääntymisenä sekä työn ja tuotannon siirtymisenä euroalueen ulkopuolelle.

Virallisen propagandan mukaan euro kuitenkin on tuonut vakautta.
Nyt Suomelle ja suomalaisille erittäin kalliiksi käyneen politiikan tekijät

sanovat, että markan paluu tulisi kalliiksi. Tosiasiassa oma raha on

välttämätön väline oman talouden rakentamiseen ja hyvinvoinnin

turvaamiseen.Euron hyödyksi kerrotaan alhaiset korot ja vedotaan 1990-luvun alun laman

aikaisiin korkeisiin korkoihin. Kertomatta jää, että tuo lama johtui

valmistautumisesta EU-jäsenyyteen ja sen vaatimasta pääomasiirtojen

vapauttamisesta. Kun verrataan korkotasoa vv. 1960-1985, olivat todelliset

korot tuolloin yhtä alhaalla kuin euroaikana.EU:n ja euron epäonnistumisen yksi syy on siinä kenen ehdoilla päätöksiä

tehdään. Niitä tehdään suurteollisuuden ja -sijoittajien ehdoilla. EU on

suurten jäsenmaiden ja suuryritysten johtama harvainvalta. Se ei ole rauhan

ja hyvinvoinnin tae vaan ruutitynnyri.Koko nykyinen talousjärjestelmä on vakavassa kriisissä. Perussyitä tähän

ovat pääomasiirtojen vapauttaminen, joka on johtanut ennennäkemättömään

pääomien keskittymiseen ja massiivinen velan määrä. Järjestelmä on kuin

valtava pyramidihuijaus, joka toimii niin kauan kun siihen syötetään uutta

rahaa. Tämä uusi raha on velkaa, jota voidaan maksaa vain uudella velalla.Velkaantuminen sisältää talouden jatkuvan kasvun vaatimuksen. Kasvu on

perustunut luonnonvarojen käytön jatkuvalle lisäämiselle. Nyt luonnonvarojen

kulutus ylittää niiden uusiutumisen jo 50 prosentilla. Jatkuva kasvu velan ja

luonnonvarojen käytön lisäämisen kautta on umpikujassa. Edessä on joko

vapaaehtoinen tai pakollinen muutos.Demokratian alennustila, nykyisen talousjärjestelmän kriisi ja eurokriisi

liittyvät toisiinsa. Niinpä kestävät ratkaisut näihin kriiseihin liittyvät myös

toisiinsa. Aitoa demokratiaa on vahvistettava tavoitteena sitovat

kansanäänestykset. Valtioiden alistussuhteet harvainvaltaisiin rakenteisiin

on purettava. Valtiollinen itsenäisyys on syytä nähdä aidon demokratian

perustana.Hyvinvoinnin turvaaminen ja talousjärjestelmän välttämätön uudistaminen

vaatii talouskasvun vaatimuksesta luopumista. Työn ja tuotannon tulosten

on ohjauduttava ihmisten perustarpeiden tyydyttämiseen eikä

keinottelutalouteen kuten nyt tapahtuu. Pääomien siirtelyä tulee säädellä ja

verottaa. Suomi tarvitsee oman taloutensa ja hyvinvoinnin rakentamiseen

oman rahan ja valtiollisen itsenäisyyden. EU ja euro ovat ongelmia.

Ratkaisu on niistä eroaminen.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (23 kommenttia)

Mikko Tani

Loistava yhteenveto Suomen kehityksestä EU-aikana!

Poliittisen eliitin, median ja suuryritysten saumattomalla yhteistyöllä toteutettu Euroopan Unioniin ja euroon liittyminen ovat merkinneet valtavaa tulonsiirtoa köyhiltä rikkaille ja eriarvoisuuden kasvua. Koko ajan ennakoitu työvoimapula on muuntunut massatyöttömyydeksi, johon on jo turruttu. Huono-osaiset on usutettu toistensa kimppuun, vaikka syylliset löytyvät aivan muualta. Markkinoiden ja kilpailun alttarille on uhrattu kaikki mahdollinen, arvoja myöten.

Lääkkeeksi ongelmien ratkaisemiseen tarjotaan samaa myrkkyä, jolla tilanne on saatu aikaiseksi. Ilmeisesti tarvitaan todella raju kriisi ennen kuin laajempi herääminen tapahtuu.

Petri Rautiainen

Maan hallitukset ovat kiertäneet tosiasioita eivätkä ole tuoneet niitä sillä tavalla esille kuin ne todellisuudessa ovat.

Syyt on siirretty kolmannelle osapuolelle ja niistä on joutunut kärsimään köyhempi osa kansasta. Tämä on edennyt kiihtyvällä vauhdilla siten, että kansalta on ryöstetty varoja erilaisten maksujen ja verojen muodossa.

Hallituksen toimintatapa on muuttunut täydellisesti viime kevään eduskuntavaalien jälkeen, kun Perussuomalaiset saivat ennätysmäisen voiton ja nyt kokoomuksella on pelko asemansa menettämisestä.

Käyttäjän donnybird kuva
tuula pakarinen-curry

Erinomainen kirjoitus, kiitos todella loistavasta yhteenvedosta.

Onkin todettava, että kun on tapahtumien pyörteessä, niitä ei oikein selkeästi näe. Mutta heti kun astuu hiukan syrjään, tai tulee uutena johonkin tilanteeseen, näkemys kokonaisuudesta muuttuu.

Siksi uskon, että ei olekaan helppoa meidän poliitikoille nähdä sitä suurempaa kokonaiskuvaa. Se on tosiaan muodostunut pitkällä aikajänteellä.

Olen viitannut aikaisemmissani blogeissani juuri noihin euroopan, ja muidenkin maiden, yleisiin talouteen liittyviin säännöstelyihin, jotka ovat vähän kerrassaan poistuneet. Kilpailun kovetessa, varovaisemmatkin ovat joutuneet ottamaan osaa riskisijoittamiseen, muutenhan he olisivat jäänneet ilman niitä mahdollisia... suuria voittojakin.
Maailman laajuisesti tämä on johtanut suurempien yritysten ja pankkien mahdollisuuteen ostaa pienet pois alta. Ja vaikka pankkien nimet ovatkin säilyneet, joskus, on niiden omistusoikeudet muuttuneet. Kansalaiset ovat saattaneet huomata tämän asioidessaan näissä pankeissa, sen enempää ajattelematta, mitä se kaikki oikeastaan merkitsee.
Muistan toki alhaiset korot, ja ne korkeat ennen euron aikaa. Toki tiesimme, että valmisteluahan se oli, ja tiesimme senkin, että niin erilaisia valtioita kuin euroopasta löytyy, ei voinnut johtaa samoilla säännöillä.
Menestyshän yleensä perustuu erilaisuuteen. Ja tietenkin maan omaan valintaan eli itsenäisyyteen. Meille on uskoteltu, että sopua ja rauhaa ei löydy muuten. No, sehän on aina tahdon asia. Liitothan ne usein eripuraa tuo, aivan kuten yksilöidenkin kesken. Ja onhan se jo Euroopan Unionissakin nähty! Kaikki syyttävät toisiaan...what a merry marriage.
Voisi sanoa, että ensin köyhdytettiin monet afrikan maat näillä velanotoilla, ja estettiin maiden vientiteollisuus, sillä se oli velkojen anteeksisaamisen ehto; ei enää mahdollista toimia maailman markkinoilla, ei ainakaan ulkomaanviennillä. Nyt tehdään samaa amerikassa että euroopassa. Tai jotain samanlaista. Siis meistäkin halutaan ikuisesti köyhiä ja riippuvaisia, ja sairaita, jotta... .....Ymmärtämättömyyttäkö?

Hannu Keränen

Juu, ihan hyvä kirjoitus, mutta eikö jo katsottaisi eteenpäin, tehdään vakausmekanismissa se, mitä meidän kuuluu ja pelastetaan euro, ettei markkaa tarvitse ottaa käyttöön takaisin. Tai jos otetaan, otetaan se hallitusti, jos euro kaatuu. Luin uusimman vakaussopimuksen, ja musta se on ihan uskottava. Voivottelu euroon siirtymisestä ei enää auta, on se tehty kuinka laittomasti tahansa.

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Ei euroa voida pelastaa EVM:llä.. Etkö lukenut tuota tekstiä,että kaikki tuleva raha on aina lisävelkaa. Eli ei velkaa voi pelastaa velalla varsinkin kun olemme saavuttaneen ensimmäisen kerran maailmanhistoriassa velkasaturaation. Siihen ei EVM auta yhtään.

Käyttäjän susijumala kuva
Henri Alakylä

Kiva, että se uusin sopimus jotakuta miellytti ja sai jonkun uskomaan siihen. Markkinat, analyysiyhtiöt, luottoluokittajat ja moni muu taho (lukeudun näihin ynnämuihin) on todennut tämän(kin) viidennen "suuren ratkaisun" tyhjäksi sanahelinäksi.

Siinä ei ole esimerkiksi ainoatakaan, siis ei ensimmäistäkään, akuuttia lääkettä kriisinhoitoon. Tuo IMF-juttu sitä olisi voinut ollakin, mutta samaan mäntyyn juostaan pää edellä taas: maksajia ei idealle löydy. Euroalueen piti hoitaa 75% ja 25% muualta EU:sta. Edes euroalueen sisällä ei idea saa kannatusta (Saksa ja mahdollisesti Irlanti).

Käyttäjän AnnaA kuva
Anna Ahola

Keränen:

"[---] Luin uusimman vakaussopimuksen, ja musta se on ihan uskottava. [---]"

Ok, trollilistani kasvoi juuri yhdellä nimellä.

"Musta se on ihan uskottava..."

Jösses. Mihinköhän tämä maailma on menossa, ennen edes kaikkein härskein trolli ei olisi kehdannut ihan noin järjettömiä kirjoitella...no, sainpahan ainakin hyvät naurut :D.

Käyttäjän antero2 kuva
Taisto Orre

Just noin se menee. Kiinnostaa tuo VASTUU, jota nyt markkinoidaan. Mikä vastuu Lipposella ja Niinistöllä konkreettisesti on nyt kun EU ja EMU on ajautunut vakavaan kriisiin ? Miten he vastaavat virheistä ja miten he voivat syyttää muita vastuun pakoilusta , työttömyydestä ja lamasta jonka itse ovat keitelleet ?

Erik Nilsson

Vastuu? Heillä on ns. "poliittinen vastuu". Mitähän se tarkoittaa? Tähän päivään mennessä - ei mitään.

Käyttäjän Mahjong kuva
Erkki Martikainen

Juuripa niin ,eiväthän he edes myönnä että olisivat jonkin virhearvioinnin tehneet kun aikoinaan Suomen EU:hun ja euroon veivät.
Heidän logiikkansa mukaan vastuu seurauksista kuuluu aina jollekin muulle kuin heille ja kaikki vastaansanominen on populismia ja kansan hämäämistä.

Erik Nilsson

Helkutin hyvä analyysi. Mutta masentava. Julman tosi. Miksi nuo poliitikot tätä ovat halunneet? Henkilökohtaisten etujen vuoksiko? Minä en jaksa enää yhtään enempää tätä sontaa.

Käyttäjän JariLehtonen kuva
Jari Lehtonen

Antti Pesonen itsenäisyyspuolueineen voi keskenään vapaasti perustaa Markkalandian. Luulen ja tiedän että saavat olla omissa oloissaan markkoineen.

Euro on vain symboli kuten oli markkakin. Rahana käytettiin ennen oravannahkoja, joista luovuttiin kun ne tukkivat pajazzot.

Suomen elintaso ja vakaus ovat parantuneet Euron aikana huomattavan paljon. Hävettää että jotkut suomalaiset ovat niin metsäläisiä että haikailevat paluuta oravannahkakauppaan.

Mitä haittaa Eurosta sitten on? Eipähän tarvitse enää laskeskella liiroja ja Peseettoja.

Petteri Sahinjoki

Valtamedian viljelemien ajatustottumusten kyseenalaistaminen on aina tervettä. Suomi on ollut oikea eurorahan koelaboratorio.

"Edustuksellinen demokratia on rakentunut rahajärjestelmän päälle ja on sen vuoksi rahan mekanismeille alisteinen. Se voi ohjata pelin kulkua vain sille annettujen valtuutusten puitteissa. Itse rahaan tai globaalin markkinatalouden pelisääntöihin presidentillä, pääministerillä, eduskunnalla tai virkamiehillä ei ole mitään sananvaltaa. Rahan mekanismien ajama globalisaation kasvoton mörkö ei välitä siitä, kuinka yksittäiset valtiot hoitavat omat sisäiset asiansa, kunhan ne kaikki pelaavat samaa peliä ja käyttävät samaa velkaperusteista rahaa. Niin on kaikkialla. Kaikkien kansojen kaikki ihmiset ovat pohjimmiltaan osa yhtä ja samaa talous- ja rahajärjestelmää riippumatta kielestä, kulttuurista, valuutasta, valtioiden rajoista tai siitä, nimitämmekö yhteiskuntaamme kommunistiseksi, kapitalistiseksi, fasistiseksi, sosialistiseksi tai demokraattiseksi. Politiikka on pelkkää valtioiden sisäistä hienosäätöä. Olemme osa samaa velkaan perustuvaa rahajärjestelmää, ja äänestämme sen puolesta joka ikinen kerta kun käytämme rahaa. Me elämme maailmassa, jossa rahan valta määrää yhteiskuntien suunnan ja on kaiken muun vallan yläpuolella. Rahan älykkyys – syöpäkasvaimen älykkyys – on kaiken käytännön tason päätöksenteon perusta.

Niinpä kansa, joka ei osaa kyseenalaistaa rahajärjestelmäänsä, ei ole pohjimmiltaan vapaa. Kansa, joka ottaa rahan kaikkine mekanismeineen ennalta määrättynä ja annettuna ja pitää sitä sellaisenaan luonnollisena ja muuttumattomana tosiasiana, kohdistaa kaiken yhteiskunnallisen katkeruutensa poliitikkoja kohtaan. Näin meidät on valtion koululaitoksen taholta opetettu tekemään. "

Lainaus on J.Laasosen kirjasta - Ajan Henki

http://resurssipohjainentalous.blogspot.com/2011/1...

Käyttäjän jaakko7 kuva
Jaakko Kontinen

Paljonko valtion velka on kasvanut euroaikana tai esim. vuodesta 1985, mitä on saatu vakuudeksi, eli vastineeksi?
paljonko on suomen kansan selkänahasta tienattua rahaa sijoitettu ulkomaille ja hallintarekisteriyhtiöihin?
Miksi jälkikäteen siunataan , ettei niiden hallintarekisteröityjen firmojen osigoista tarvinnut periä lähdeveroja? Oliko hyvät veljet asialla.
Esko Seppänen ja Erkki Aho ovat mm asiasta kirjoittaneet.

Vesa Järvinen

"Paljonko valtion velka on kasvanut euroaikana tai esim. vuodesta 1985, mitä on saatu vakuudeksi, eli vastineeksi?
paljonko on suomen kansan selkänahasta tienattua rahaa sijoitettu ulkomaille ja hallintarekisteriyhtiöihin?"

Vitsailetko vai oletko oikeasti näin tietämätön? Oletan hetken että olet oikeasti tosissasi.

Valtion velka on karkeasti ottaen pysynyt samalla tasolla vuodesta 1985. Velkaa oli itseasiassa pari vuotta sitten selkeästi vähemmän kuin 1985. Vasta aivan viimevuosina velka on lähtenyt voimakkaaseen kasvuun ja tällä ei ole mitään tekemistä esimerkiksi euron kanssa vaan valtion huonon taloudenpidon ja sen että pakollisia leikkauksia on jätetty tekemättä velkaantuen sen sijaan. Velkaantumisesta löydät tietoa vaikkapa http://velkakello.fi/

Mitä vakuuksia otetusta velasta olisi pitänyt saada? Jos menet pankkiin hakemaan asuntolainaa vaaditko todellakin pankilta vakuuksia ottamallesi lainalle? Valtioiden välisistä veloista ei myöskään ikinä vaadita vakuuksia. Jos valtio jättää velkansa maksamatta ei se enää saa järkevillä ehdoilla lainaa. Vaikka teoreettisia vakuuksia olisi ei niitä saataisi perittyä koska periminen pitäisi käsitellä kyseisen valtion oikeusistuimessa. Luottokelpoisuuden menettämisen uhan lisäksi ainoa teoreettinen tapa periä valtioiden velkoja olisi sotatoimin ja tätä ei varmasti kukaan halua.

Suomen kansan selkänahasta tienattua rahaa ei ole sijoitettu vaan se on tuhlattu suomen kansan keinotekoisen pulskan elintason ylläpitoon. Nämä paljon parjatut hyvät veljet ja "rikkaat" ovat siis maksaneet kovista veroistaan yhdessä keskiluokan kanssa myös sinun elintasoasi. Tilannetta joudutaan nyt myös korjaamaan laskemalla juuri sinun keinotekoisen korkeaa elintasoasi.

Nykytilanteesta on siis ihan turha syytellä mitään herroja tai ulkomaille tehtyjä sijoituksia. Kyse on puhtaasti syömävelasta: valtio kuluttaa jatkuvasti enemmän kuin tienaa. Suuri osa näistä kuluista on sosiaalisia tulonsiirtoja, eli juurikin elintason korottamista.

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Hetkonen..

"Valtion velka on karkeasti ottaen pysynyt samalla tasolla vuodesta 1985. Velkaa oli itseasiassa pari vuotta sitten selkeästi vähemmän kuin 1985. Vasta aivan viimevuosina velka on lähtenyt voimakkaaseen kasvuun ja tällä ei ole mitään tekemistä esimerkiksi euron kanssa"

Mites Vesa luit tuota velkakelloa noin,saisinko jotain perustelua?

Jukka Palo

"...Suomen elintaso ja vakaus ovat parantuneet Euron aikana huomattavan paljon. ..."
Taidat olla aika märkäkorva, kun tuollaista väität !

Esimerkiksi Suomalainen sosiaaliturva oli nykyistä tasoaan korkeammalla jo 1980-luvulla. Ennen EU jäsenyyttä Suomi oli myös käytännössä velaton valtio eli täysin omillaan toimeen tuleva. Huojuva markka ja korkeat korot olivat seurausta 1980-luvun lopun pääomien hallitsemattomasta vapauttamisesta sekä siihen liittyneestä (ulkomaisesta) lainanotosta. Nämä olivat jo osa vallanpitäjien toimia Suomen saattamiseksi Eurokuntoon. 1990-luvun alun lama ja leikkaukset tasoittivat tietä ja kansan mieltä kohti "vakaata yhteistä ja yhtenäistä" Euroaluetta.

Velkaantumisen ja poliittisen pönkittämisen kautta Euro on ollut vahva valuutta ja Euroalue kasvavan talouden aluetta. Talouspoliittisen pyramidipelin ja vippikarusellin tuloksia emme ole vielä nähneet, emmekä alati kasvavia velkoja pois kuitanneet. On valheellista (ja populistista) väittää Euron tuoneen meille jotakin, josta eme ole vielä maksaneet laskua.
Sama kuin väittäisit rikastuneesi ostettuasi velaksi talon tai auton.

Epävarmuus ja eriarvoisuus on lisääntynyt Suomessa Euroaikana todella hälyttävällä ja vaarallisella tavalla. Jos väität tällaista elintason ja vakauden parantumiseksi, niin olet joko niin nuori ja kokematon, ettet tiedä mitä sellaisen olemassaolo tarkoittaa tai sitten niin dementoitunut ja historiaton, ettet ymmärrä kansallisen yhtenäisyyden ja yhteisöllisyyden arvoa ja merkitystä niin talouden, kuin hyvinvointimmekin kannalta.

Huomaa, että vasta viime ja tänä vuonna tehtiin poliittisesta painostuksesta ja (PerSujen?) pelosta vähäisiä parannuksia ja korotuksia perusturvaan SITTEN 1980-LUVUN ! Siis haloo!! 30:een vuoteen !

Suomen elintaso EI siis tarkoita sen 10-20%:n jo ennestään etuoikeutetun ja hyvinvoivan väestönosan "huomattavan paljon parantumista", kun saman aikaisesti loppujen 80-90% elämä on muuttunut epävarmemmaksi ja vaikeammin hallittavaksi sekä ennakoitavaksi.

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman

Maassa on paljon vanhoja ja uusia Monopoli-pelejä, joiden setelit voisi ottaa yleiseen käyttöön. Niistä voisi askarrella markkoja ja piirtää niihin vaikka Pesosen kuvia. Se olisi niin kivaa ja lisäksi luovaa ja itsenäistä!

Käyttäjän erlandsalo kuva
Erland Salo

Hyvähkö kirjoitus sttä. mitä on seurannut, kun Suomi otti euron käyttöön. Vaihtoehtoa eli sitä, että olisimme pysyneet omassa markassamme ei kukaan pysty todella kuvailemaan.

Me tiedämme mitä on tapahtunut euron myötä. Me emme teidä, miten meidän olisi käynyt markkamme kanssa. Mielipiteitä on suuntaan ja toiseen vahvojakin, mutta kaikki ovat yhtä vain.

Käyttäjän IlkkaKakko kuva
Ilkka Kakko

Ruotsi sai lainaa ennätysalhaisella korolla
http://www.kauppalehti.fi/5/i/talous/uutiset/etusi...

Siinä on Käteiselle ja Euroblondille selittelemistä! Naapurilla oma valuutta ha koko ajan nykii kilpailuetua Suomeen nähden.

Vai ovatko markkinat väärässä ;)

Jukka Palo

Suomellakin olisi se tripla AAA luokitus Euron ulkopuolella, emmekä tarvitsisi lainaa muiden velkojen vakuuksiksi.
Talousmaaottelu Suomi-Ruotsi 1-3.
Eikä vielä ole liian myöhäistä välttyä suuremmilta tappioilta hoitamalla hommat tyylikkäästi kotiin. Vaikka nyt varautumalla Väyrysen ehdottamalla markan rinnalle ottamisella.
Hallittuun omaan valuuttaan siirtymään on varauduttava Etelä-Euroopan velkakurjuuden koko karmeudessaan hiljalleen paljastuessa sumuverhon takaa.

Velkaongelman hallitseminen ei ole vielä ratkaisu siihen, ettei velkarahalla pyörivällä Euro-alueella ole globaalia kilpailukykyä.
Suomelle Euro-kytkentä on jo nyt suuri kilpailullinen este.

Käyttäjän jheyno kuva
Jouko Heyno

Rässä koko "eurokriisin" ydin: "Perusteluja näille väitteille

ei ole kuultu. "

Ei sitä oikein voi selvemmin sanoa.

Kaarina Piipponen

Hyvä, selkeä ja johdonmukainen kirjoitus, millä lailla Suomea vietiin EU:hun ja rahaliittoon ja sen seurauksista. Varmaan päättäjien on pitänyt laittaa kaikki mahdollinen tietotaito kääntää väärä oikeaksi.

Money As Debt - Raha on velkaa, osa 1/5 (suomenkielinen tekstitys)

http://www.youtube.com/watch?v=Hax_UwfExks

Toimituksen poiminnat